Nghiệm thu Nhiệm vụ “Nghiên cứu xây dựng Hướng dẫn thiết kế chế tạo bộ phận liên kết thiết bị công tác hạ cọc ống thép đường kính nhỏ bằng phương pháp xoắn phù hợp với điều kiện Việt Nam”

Thứ năm, 25/04/2024 16:29
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 25/4/2024, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện Nhiệm vụ khoa học công nghệ “Nghiên cứu xây dựng Hướng dẫn thiết kế chế tạo bộ phận liên kết thiết bị công tác hạ cọc ống thép đường kính nhỏ bằng phương pháp xoắn phù hợp với điều kiện Việt Nam”, do nhóm nghiên cứu trường Đại học Xây dựng Hà Nội thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Lê Minh Long - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.


Quang cảnh cuộc họp

Báo cáo Hội đồng, TS. Phạm Văn Minh - Chủ trì Nhiệm vụ cho biết, tổ hợp thiết bị thi công cọc ống thép có cánh vít ở mũi và thân cọc hạ bằng phương pháp xoay là loại thiết bị mới, có giá trị đầu tư lớn và được sử dụng trong thi công cọc ống thép. Tổ hợp thiết bị này đang được phát triển và ứng dụng ngày càng rộng rãi ở Việt Nam đã cho thấy hiệu quả cao về mặt kinh tế kỹ thuật. Việc nghiên cứu xây dựng Hướng dẫn thiết kế thiết bị công tác hạ cọc ống thép đường kính nhỏ bằng phương pháp xoắn rất cấp thiết, để tiến tới thiết kế chế tạo và thử nghiệm trong điều kiện Việt Nam, nhằm thay thế thiết bị nhập ngoại, giảm giá thành và tiết kiệm chi phí, làm chủ được công nghệ.

Mục tiêu của Nhiệm vụ nhằm xác định lực cản của cọc ống thép đường kính nhỏ có nhiều tầng cánh hạ bằng phương pháp xoắn tác dụng lên thiết bị công tác; xây dựng phương pháp tính toán thiết kế hợp lý thiết bị công tác hạ cọc ống thép đường kính nhỏ bằng phương pháp xoắn; xây dựng Hướng dẫn thiết kế chế tạo bộ phận liên kết thiết bị công tác hạ cọc ống thép đường kính nhỏ bằng phương pháp xoắn.

Để thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ được giao, nhóm nghiên cứu đã áp dụng nhiều phương pháp khoa học khác nhau để hoàn thành các mục tiêu nêu trên; ngoài ra triển khai ứng dụng thử nghiệm kết quả nghiên cứu trong điều kiện Việt Nam cho cọc có đường kính 318,5mm và 508mm.

Theo TS. Phạm Văn Minh, sau khi kết quả nghiên cứu của Nhiệm vụ được Hội đồng nghiệm thu Bộ Xây dựng thông qua, nhóm nghiên cứu sẽ tiến hành chuyển giao hồ sơ phương án thiết kế kỹ thuật cho đơn vị có nhu cầu để triển khai thiết kế chi tiết phục vụ chế tạo thử nghiệm; đồng thời chuyển giao theo quy định Bộ tài liệu về phương pháp tính toán thiết kế thiết bị công tác và hướng dẫn thiết kế thiết bị công tác hạ cọc ống thép có cánh ở mũi và thành cọc bằng phương pháp xoay.

Tại cuộc họp, các chuyên gia, thành viên Hội đồng đánh giá cao ý nghĩa thực tiễn của Nhiệm vụ, đồng thời đánh giá nhóm nghiên cứu đã thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ được giao; hoàn thành đầy đủ các sản phẩm theo hợp đồng; hồ sơ nghiệm thu tuân thủ theo đúng trình tự, quy định hiện hành. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cần rà soát, điều chỉnh một số bản vẽ cho phù hợp hơn và đưa bộ bản vẽ chi tiết vào Hướng dẫn thiết kế để tạo thuận lợi cho người dùng; rà soát một số thuật ngữ chuyên ngành; hoàn thiện Báo cáo tổng kết và các sản phẩm của Nhiệm vụ để thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

Hội đồng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu kết quả thực hiện Nhiệm vụ, với kết quả đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)