Bộ Xây dựng thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Bến Lức, tỉnh Long An đến năm 2045

Thứ năm, 25/04/2024 16:51
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 25/4/2024, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Bến Lức, tỉnh Long An đến năm 2045. Tham dự hội nghị có đại diện các bộ, hội, hiệp hội chuyên ngành xây dựng, lãnh đạo UBND tỉnh Long An. Bà Trần Thu Hằng - Vụ trưởng Vụ Quy hoạch kiến trúc chủ trì hội nghị.


Toàn cảnh hội nghị

Báo cáo tóm tắt thuyết minh Nhiệm vụ tại hội nghị, đại diện đơn vị tư vấn (Trung tâm Tư vấn kiến trúc và đầu tư xây dựng, VIUP) cho biết phạm vi lập quy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính của huyện Bến Lức, gồm 14 xã và 1 thị trấn, với tổng diện tích tự nhiên khoảng 28.785ha. Thời hạn lập quy hoạch: giai đoạn ngắn hạn đến năm 2030, dài hạn đến năm 2045.

Mục tiêu quy hoạch nhằm xây dựng đô thị Bến Lức dựa trên cơ sở cụ thể hóa Quy hoạch vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; các quy hoạch chuyên ngành; phát triển đô thị Bến Lức đến năm 2030 đạt tiêu chí đô thị loại III, đến năm 2045 xây dựng đô thị Bến Lức theo chỉ tiêu đô thị loại II; phát triển đô thị thông minh, sinh thái, bản sắc, tiên phong áp dụng thành tựu cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 vào nâng cấp chất lượng đô thị; khai thác hài hòa những lợi thế của sông Vàm Cỏ Đông, tạo lập không gian đô thị xanh, sinh thái gắn với đặc trưng miền Tây sông nước, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nhiệm vụ đặt ra những yêu cầu trọng tâm đối với Quy hoạch chung đô thị Bến Lức, tỉnh Long An đến năm 2045, bao gồm: phân tích, đánh giá thực trạng và các quy hoạch, chương trình, dự án đang được triển khai, trên cơ sở phân tích đánh giá cụ thể điều kiện tự nhiên, hiện trạng phát triển kinh tế xã hội và sử dụng đất; phân tích và đánh giá các nội dung của các quy hoạch đã được phê duyệt và đối chiếu, rà soát với tình hình thực tiễn phát triển tại Bến Lức; rà soát các dự án trên địa bàn đã được lập và phê duyệt; đánh giá vai trò, hiệu quả của công tác quy hoạch trên địa bàn huyện Bến Lức; các giải pháp quản lý và huy động các nguồn lực, mô hình tổ chức triển khai, cơ chế chính sách; xác định các yếu tố mới nảy sinh, những tồn tại, vướng mắc trong công tác quản lý, triển khai thực hiện.

Tại hội nghị, các chuyên gia thành viên Hội đồng đánh giá đơn vị tư vấn đã thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ được giao; Báo cáo thuyết minh Nhiệm vụ đa dạng thông tin, đề cập đến hầu hết các lĩnh vực kinh tế xã hội trên địa bàn Bến Lức và đặt ra những nội dụng trọng tâm cần thực hiện trong quá trình lập quy hoạch.

Tuy nhiên theo các chuyên gia thành viên Hội đồng, UBND huyện Bến Lức cần chỉ đạo, phối hợp với đơn vị tư vấn rà soát, làm rõ hơn lý do, sự cần thiết lập quy hoạch, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết cụ thể hóa những định hướng của Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030; làm rõ hơn phạm vi, ranh giới cũng như mục tiêu lập quy hoạch; làm rõ tính chất, chức năng của đô thị Bến Lức; lưu ý kết nối vùng; đảm bảo đồng bộ với các quy hoạch cấp trên; chú trọng các vấn đề về hạ tầng kỹ thuật; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; quan tâm công tác quốc phòng, an ninh.

Kết luận hội nghị, Vụ trưởng Trần Thu Hằng đề nghị UBND huyện Bến Lức và đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của đại diện các bộ ngành Trung ương và chuyên gia các hội, hiệp hội chuyên ngành, đảm bảo chính xác và thống nhất thông tin số liệu, rà soát sớm hoàn thiện hồ sơ Nhiệm vụ để UBND tỉnh Long An trình Thủ tướng Chính phủ xem xét theo quy định.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)