Công nhận khả năng thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm xây dựng công trình-Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng thuộc Sở Xây dựng Hà Tây

Thứ hai, 07/08/2006 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 04/8/2006 Bộ Xây dựng đã ra Quyết định số 1109/QĐ-BXD Công nhận khả năng thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm xây dựng công trình-Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng thuộc Sở Xây dựng Hà Tây, mã số LAS-XD445, địa chỉ: Số 1 Đường Ngô Thì Nhậm-Thị xã Hà Đông-Hà Tây.
Danh mục các phép thử được công nhận theo Quyết định này là: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cơ lý cát xây dựng; Thử nghiệm cơ lý đá dăm, sỏi xây dựng; Kiểm tra thép xây dựng; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây.
Phòng được phép sử dụng dấu mã số phòng thí nghiệm chuyên ngành, theo đúng quy định trong Quyết định số 65/BXD-KHCN, ngày 22/3/1995 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Trong phiếu kết quả phải đóng dấu LAS-XD..., mới có giá trị pháp lý. Phòng được phép thực hiện các phép thử trên theo tiêu chuẩn tương đương khác như: ASTM, AASHTO, TCN, BS, JIS.
Phòng thí nghiệm phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu về kiểm định thiết bị thử nghiệm theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và có giá trị đến hết ngày 1 tháng 8 năm 2009.

Nguyễn Thị Đỗ Hạo
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)