7 tháng đầu năm, sản xuất kinh doanh, tăng trưởng vững

Thứ sáu, 04/08/2006 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
7 tháng đầu năm 2006, trong bối cảnh biến động của thế giớí, về kinh tế và chính trị giá dầu tăng cao nhất từ trước đến nay; nguy cơ chiến tranh Trung Đông, ảnh hưởng đến tình hình trong nước - Các doanh nghiệp DN thuộc ngành Xây dựng, vẫn đã nỗ lực giữ vững mức tăng trưởng ổn định, với kết quả cụ thể đáng ghi nhận: Tháng 7, gía trị SXKD đạt 6.044 tỷ đồng và 7 tháng đầu năm đạt 39.068 tỷ đồng bằng 53,2% KH năm, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm 2005.
Trong đó, gía trị xây lắp của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng kể cả TCty Xi măng Việt Nam, trong 7 tháng, đạt 18.534 tỷ đồng bằng 52% KH năm, tăng 19% so với cùng kỳ 2005; giá trị SX công nghiệp và VLXD ước đạt 13.511 tỷ đồng bằng 56,2% KH năm, tăng 14,1% so với cùng kỳ 2005. Về sản xuất xi măng, toàn Ngành đạt 18,133 triệu tấn bằng 56,2% KH năm…
Một số doanh nghiệp, đạt mức tăng trưởng ổn định, với kết quả cụ thể trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2006 như: TCty Xi măng Việt Nam, gía trị SXKD tháng 7 đạt 712.800 triệu đồng và 7 tháng đạt 5.969.093 triệu đồng; TCty Lắp Máy Việt Nam, giá trị SXKD tháng 7, đạt 747.741 triệu đồng và 7 tháng là 4.943,275 triệu đồng; TCty Sông Đà đạt 673.185 triệu đồng và 4.444,326 triệu đồng; TCty VINACONEX, đạt 637.000 triệu và 4.261.644 triệu đồng; TCty XD Hà Nội, đạt 556.579 triệu đồng và 3.463,779 triệu đồng; TCty LICOGI đạt 346.172 và 2.207.675 triệu đồng; TCty XD số 1, đạt 406.327 và 2.101.897 triệu đồng. TCty VIWASEEN, mới được thành lập cũng đạt 109.910 triệu đồng và 762.354 triệu đồng…

Nguồn tin: Báo Xây dựng, số 62, ngày 3/8/2006
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)