Ngành xây dựng: Một số kết quả công tác trong chỉ đạo điều hành tháng 7/2006

Thứ sáu, 04/08/2006 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Tháng 7, dù vẫn có không ít khó khăn, nhưng trong công tác soạn thảo, ban hành văn bản QPPL, ngoài việc hoàn thành một số văn bản QPPL theo thẩm quyền: QĐ số 20/2006/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành TCXDVN 373:2006 Chỉ dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà, Chỉ thị số 10/2006/CT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đào tạo của các trường thuộc Bộ Xây dựng, giai đoạn 2005-2010…
Bộ Xây dựng còn hoàn thành trình Chính phủ Tờ trình số 38/TTg-BXD văn bản về việc ban hành Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê, theo quy định tại Nghị định số 61/CP, ngày 05/7/1994 của Chính phủ. Cùng Tờ trình số 42/TTg-BXD ngày 31/7/2006 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP, về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
Đồng thời, đã chủ động thực hiện hiệu quả chủ trương tăng cường công tác quản lý Nhà nước tại địa phương, bằng việc đã tổ chức thành công cuộc họp, với các địa phương cả nước, nhằm kiểm điểm tình hình công tác những tháng đầu năm 2006 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm cho những tháng cuối năm. Bộ cũng đã tiến hành một số cuộc làm việc với các địa phương An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, TP. HCM, Kiên Giang, Cà Mau, nhằm kiểm tra, đôn đốc, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn… Và thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao: Rà soát, bổ sung, sửa đổi Nghị định 16/2005/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án, đầu tư xây dựng công trình; báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả kiểm tra thiết kế và thi công công trình hồ chứa nước Cửa Đạt…

Nguồn tin: Báo Xây dựng, số 62, ngày 3/8/2006
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)