Công nhận khả năng thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng thuộc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng KT

Thứ sáu, 04/08/2006 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 03/8/2006 Bộ Xây dựng đã ra Quyết định số 1104/QĐ-BXD Công nhận khả năng thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng thuộc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng KT, mã số LAS-XD444, địa chỉ: Số 17J3 Đường 16-P. Bình Khánh-Tp. Long Xuyên-tỉnh An Giang.
Danh mục các phép thử được công nhận theo Quyết định này là: Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra thép xây dựng; Thử nghiệm tại hiện trường.
Phòng được phép sử dụng dấu mã số phòng thí nghiệm chuyên ngành, theo đúng quy định trong Quyết định số 65/BXD-KHCN, ngày 22/3/1995 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Trong phiếu kết quả phải đóng dấu LAS-XD..., mới có giá trị pháp lý. Phòng được phép thực hiện các phép thử trên theo tiêu chuẩn tương đương khác như: ASTM, AASHTO, TCN, BS, JIS.
Phòng thí nghiệm phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu về kiểm định thiết bị thử nghiệm theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và có giá trị đến hết ngày 5 tháng 8 năm 2009.

Nguyễn Thị Đỗ Hạo
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)