Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị dự hội nghị Tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2023, triển khai công tác năm 2024 của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

Thứ tư, 10/01/2024 20:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 10/1/2024, tại Hà Nội, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị tổ chức hội nghị Tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2023, triển khai công tác năm 2024. Tham dự hội nghị có Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị; lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng; đại diện Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam; lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế là đối tác của Học viện.


Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại hội nghị

Năm 2023, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban cán sự, lãnh đạo Bộ Xây dựng và sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và người lao động, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị đã vượt qua mọi khó khăn, triển khai, thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu theo kế hoạch năm 2023. Trong đó, Học viện đã tổ chức 247 lớp, với 18.496 học viên, được phân theo các loại hình, vượt 19% (247/208 lớp) về số lớp, vượt 92,6% về số học viên (18.496/9.600) so với kế hoạch đăng ký với Bộ Xây dựng năm 2023.

Thực hiện kế hoạch được giao, Học viện đã đẩy mạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công chức, viên chức từ nguồn ngân sách cấp và từ các đề án, dự án bao gồm: các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức theo nguồn vốn ngân sách nhà nước của Bộ Xây dựng, như: Văn hóa công sở, đạo đức công vụ; Công tác tổ chức cán bộ; Quản lý tài chính công; Quản lý và sử dụng tài sản công, đầu tư công; Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tiêu cực; Kỹ năng chuyển đổi số trong cách mạng công nghệ 4.0; Kỹ năng về phát triển nhà ở xã hội... Thời gian qua, Học viện tăng cường các hoạt động tập huấn về văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành.


Giám đốc Trần Hữu Hà phát biểu tại hội nghị

Hoạt động đổi mới chương trình, tài liệu, giáo trình là một nhiệm vụ trọng điểm được Học viện đặc biệt quan tâm triển khai nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và đáp ứng yêu cầu đặt hàng của đối tác. Học viện duy trì tốt mối quan hệ với các đối tác quốc tế như UN-Habitat, FES, IFC, UNIDO…

Phát huy những kết quả tích cực đã đạt được trong năm 2023 và các năm trước đó, tập thể lãnh đạo, cán bộ viên chức Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị phấn đấu triển khai, thực hiện tốt nhất những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho 2024, đó là mở ít nhất 216 lớp với 10.800 học viên; tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cho viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức của Thành phố Hà Nội; đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng năng lực hoạt động xây dựng và chuyên môn nghiệp vụ khối doanh nghiệp; tập huấn về các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành.

Tại hội nghị, lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện và các đơn vị đối tác đã có những chia sẻ, đánh giá kết quả hoạt động của Học viện trong thời gian qua, đồng thời đóng góp, đề xuất những giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, triển khai và thực hiện các nhiệm vụ chung của Học viện trong năm 2024.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị ghi nhận, biểu dương những kết quả quan trọng của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị đạt được trong năm 2023, đồng thời nhấn mạnh Học viện có vai trò hàng đầu trong việc triển khai kế hoạch của Bộ Xây dựng để thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị cũng như thực hiện Nghị quyết số 148/NQ-CP của Chính phủ và Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của ngành Xây dựng giai đoạn 2022 - 2030.

Để đảm bảo thực hiện tốt nhất những mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra cho năm 2024, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu Học viện tiếp tục bám sát chức năng nhiệm vụ được giao, bám sát chủ trương của Đảng và Quốc hội, Ban cán sự Đảng, để triển khai thực hiện tốt và có hiệu quả những nội dung có liên quan đến chức năng và nhiệm vụ của đơn vị; tiếp tục, chủ động phối hợp chặt chẽ với Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Phát triển đô thị và các đơn vị chuyên môn có liên quan của Bộ để nghiên cứu, xây dựng và trình Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp đến năm 2030 và giai đoạn tiếp theo.

Trước bối cảnh của giai đoạn mới với những yêu cầu cao hơn của thực tiễn, Bộ trưởng chỉ đạo Học viện tiếp tục nâng cao hơn trong công tác đổi mới chương trình đào tạo dựa trên các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành và cập nhật những diễn biến tình hình thực tế của các địa phương, đơn vị; đẩy mạnh đổi mới công tác đào tạo bồi dưỡng theo hướng đa dạng hóa hình thức, mô hình để phù hợp theo hướng bổ sung nhiều những kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng của quốc tế, địa phương trong nước… tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới của Ngành, nhất là trong giai đoạn Bộ Xây dựng đang tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật theo hướng tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Đặc biệt, cần tăng cường và phổ biến Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua.


Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị tặng Bằng khen cho tập thể Học viện AMC

Trong năm 2024, Học viện cần chủ động hơn nữa trong việc tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật cũng như phản biện chính sách, nhất là đối với các văn bản quy phạm pháp luật sắp tới như 3 dự thảo Luật: Luật Quy hoạch đô thị và Nông thôn; Luật Quản lý phát triển đô thị; Luật Cấp thoát nước; tập trung công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, từ người lãnh đạo, quản lý đến đội ngũ giảng viên cơ hữu để tăng hơn về số lượng, đồng thời đáp ứng yêu cầu, đảm bảo về năng lực, phẩm chất, tâm huyết, chủ động, sáng tạo, có tri thức, có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm để phục vụ, đáp ứng các đối tượng đào tạo.


Toàn cảnh hội nghị

Bên cạnh đó, Học viện cần quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và điều kiện để đáp ứng yêu cầu đào tạo, yêu cầu phát triển của Học viện trong điều kiện mới, cũng như phù hợp với xu thế phát triển của khoa học công nghệ; quan tâm hơn nữa đối với công tác nghiên cứu khoa học, quản lý các đề tài khoa học cũng như đẩy mạnh hợp tác quốc tế, học tập các kinh nghiệm thông qua các chương trình hợp tác quốc tế; tăng cường phối hợp với các đơn vị trong Bộ cũng như các đơn vị của Bộ ngành khác, đặc biệt là phối hợp với các địa phương trong công tác triển khai, đào tạo, qua đó nâng cao năng lực trình độ quản lý của địa phương; tiếp tục phát huy, nâng cao hơn nữa vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức Đảng, quan tâm công tác đoàn thể cũng như mở rộng dân chủ trong Học viện; chú trọng đến chăm lo đời sống, thu nhập của cán bộ công nhân viên chức, người lao động của đơn vị.


Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và các đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Giám đốc Trần Hữu Hà cảm ơn Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị, tập thể lãnh đạo Bộ Xây dựng, các đại biểu và các đơn vị đối tác đã quan tâm, tạo điều kiện, đồng hành và hỗ trợ Học viện trong suốt thời gian qua và cho biết, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng tại hội nghị, quyết tâm triển khai, thực hiện và hoàn thành tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra cho năm 2024.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)