Bộ Xây dựng và Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2023-2028

Thứ tư, 15/11/2023 16:29
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 15/11/2023, Bộ Xây dựng và Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam (VUPDA) tổ chức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2023-2028, nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, đồng thời phát huy hiệu quả các hoạt động của VUPDA.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị và Chủ tịch Trần Ngọc Chính cùng ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2023 - 2028 giữa Bộ Xây dựng và VUPDA

Tham dự buổi lễ, về phía Bộ Xây dựng có Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ; về phía Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam có Chủ tịch Trần Ngọc Chính và các ủy viên Ban Thường vụ Hội.

Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, trải qua 25 năm thành lập và gắn bó với sự phát triển của ngành Xây dựng, Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích trên các lĩnh vực quy hoạch, thiết kế đô thị, nông thôn; tư vấn và phản biện xã hội; đào tạo; nghiên cứu khoa học về quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị; đóng góp tích cực vào công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật ngành Xây dựng thông qua công tác phản biện, góp ý nhiều văn bản quy phạm pháp luật của ngành như Luật quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng, Luật Kiến trúc, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản.

VUPDA đã tích cực tham gia các Hội đồng chuyên môn quy hoạch kiến trúc, Hội đồng Khoa học về quy hoạch cho các dự án, đồ án quy hoạch xây dựng cấp Nhà nước và các đô thị lớn, tham gia tư vấn thiết kế các quy hoạch vùng, quy hoạch chung, quy hoạch hệ thống đô thị và điểm dân cư, quy hoạch chi tiết các khu chức năng đô thị, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của ngành Xây dựng.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại lễ ký kết

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam cho sự phát triển và hội nhập của ngành Xây dựng nói riêng, sự phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước nói chung.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị, thời gian qua, Đảng, Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị quyết, chủ trương, chính sách liên quan đến công tác quy hoạch, phát triển đô thị, đặc biệt là Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết 148/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Do đó, với chức năng, nhiệm vụ của mình, Bộ Xây dựng và Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cần cụ thể hóa những chỉ đạo, định hướng của Đảng, Nhà nước trong các chương trình hành động của Bộ Xây dựng và của Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, đồng thời nỗ lực tối đa để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững đô thị Việt Nam, qua đó khẳng định vai trò, sự đóng góp quan trọng của hệ thống đô thị trong quá trình phát triển đất nước.

Chủ tịch VUPDA Trần Ngọc Chính phát biểu tại lễ ký kết

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch VUPDA Trần Ngọc Chính cảm ơn Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị và các đồng chí lãnh đạo Bộ Xây dựng đã quan tâm, chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ tích cực trao đổi, thảo luận với các đơn vị thuộc VUPDA để thống nhất nội dung Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa 2 bên, trên cơ sở kết quả buổi làm việc giữa lãnh đạo Bộ Xây dựng và đoàn Chủ tịch VUPDA hồi tháng 10/2023.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị và Chủ tịch VUPDA Trần Ngọc Chính cùng khẳng định sự quan tâm, tăng cường hợp tác giữa Bộ Xây dựng và Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, đồng thời chỉ đạo các đơn vị chức năng của 2 bên căn cứ vào các nội dung được ký kết, tích cực phối hợp, triển khai và thực hiện hiệu quả, đảm bảo đạt được những kết quả cụ thể.

Theo nội dung Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa 2 bên, Bộ Xây dựng sẽ tham gia phối hợp các lĩnh vực công tác của VUPDA: cho ý kiến về sửa đổi Điều lệ, Chương trình, nội dung tổ chức Đại hội nhiệm kỳ; về phương án nhân sự của VUPDA khi Hội trực tiếp hoặc thông qua Bộ Nội vụ xin ý kiến phối hợp; cử cán bộ tham dự các hội nghị, hội thảo và tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học do Hội tổ chức hoặc chủ trì khi được mời tham gia và trong khả năng bố trí cán bộ của Bộ Xây dựng; tham gia hoặc cho ý kiến đối với những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội và quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng khi Hội xin ý kiến hoặc đề nghị; tham gia hoặc cho ý kiến đối với các chương trình, hoạt động hợp tác quốc tế khi Hội xin ý kiến hoặc đề nghị.

Quang cảnh buổi lễ

Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam sẽ phối hợp công tác với Bộ Xây dựng: tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập đóng góp ý kiến trong quá trình xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng theo đề nghị của Bộ; tham gia, ký hợp đồng tư vấn, phản biện, thẩm định, giám định xã hội về cơ chế chính sách, các đề tài khoa học, dự án kinh tế, chiến lược phát triển, các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị do Bộ Xây dựng tổ chức lập, thẩm định, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Hội; chủ trì hoặc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ, đề tài dự án nghiên cứu khoa học công nghệ, sự nghiệp kinh tế, dự án thuộc lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thị thông qua các hợp đồng kinh tế hàng năm.

Việc phối hợp giữa Bộ Xây dựng và Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam dựa trên nguyên tắc bình đẳng, công khai, dân chủ, đúng pháp luật, trên cơ sở tôn trọng, hợp tác, tạo điều kiện để 2 bên hoàn thành nhiệm vụ. Hai bên cam kết phối hợp chặt chẽ cùng xây dựng và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ và các hoạt động hợp tác trong từng năm. Nội dung hợp tác đảm bảo phù hợp với kế hoạch thực tế, có tính khả thi, thiết thực và hiệu quả.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)