Hội nghị quán triệt nội dung cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ ba, 14/11/2023 16:32
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 14/11/2023, Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị quán triệt nội dung cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.


Đồng chí Nguyễn Văn Thể - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các Cơ quan Trung ương phát biểu tại hội nghị

Tham dự hội nghị, tại điểm cầu chính có đồng chí Nguyễn Văn Thể - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các Cơ quan Trung ương; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối; lãnh đạo Hội đồng lý luận Trung ương. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 396 điểm cầu với hơn 16.000 đảng viên tham dự.

Tham dự hội nghị, tại điểm cầu Cơ quan Bộ Xây dựng có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng, lãnh đạo cấp ủy các cấp và toàn thể đảng viên các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ Xây dựng.

Tại hội nghị, GS.TS. Tạ Ngọc Tấn - nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương đã giới thiệu những nội dung chính của cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cuốn sách do Hội đồng lý luận Trung ương chủ trì, phối hợp với Nhà xuất bản Sự thật tổ chức biên soạn, xuất bản, nhằm hệ thống hóa sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII; góp phần định hướng cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn; từng cán bộ, đảng viên dù ở vị trí nào cũng  luôn ý thức đầy đủ về trách nhiệm của mình, làm “đúng vai, thuộc bài”, thật sự có chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tin yêu, quý trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị do Đại hội XIII của Đảng đề ra.

Kết cấu cuốn sách gồm hơn 40 bài phát biểu tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong quá trình từ tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đến giữa nhiệm kỳ. GS.TS. Tạ Ngọc Tấn nhấn mạnh, nội dung cuốn sách cho thấy tinh thần trách nhiệm, tư duy tầm chiến lược, tư tưởng chỉ đạo rất toàn diện, sâu sắc, song cũng rất cụ thể, sát với thực tiễn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Qua đó, thể hiện tư tưởng, quan điểm và những định hướng quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược và toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhằm triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước nói chung cũng như từng lĩnh vực, từng địa phương nói riêng.


Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Cơ quan Bộ Xây dựng

Bên cạnh việc nghiêm khắc chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục trong thời gian tới, cuốn sách còn đưa ra những định hướng quan trọng để các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị quán triệt nhằm phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, huy động mọi nguồn lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao vị thế, uy tín đất nước trên trường quốc tế; tiếp tục khơi dậy khát vọng, tinh thần cống hiến phát triển đất nước phồn vinh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị các Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương: tổ chức triển khai thật sớm, thật nhanh, truyền đạt tinh thần chủ đạo của Tổng Bí thư trong cuốn sách đến toàn bộ cán bộ, đảng viên để có quyết tâm mới trong thực hiện nhiệm vụ được giao; dành thời gian giới thiệu thêm cho cán bộ, đảng viên các cuốn sách khác của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; chủ động đề xuất Ban Cán sự, Đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị sơ kết hoặc kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Trung ương, nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Các cấp, các ngành cần tự soi, tự sửa, phân công cụ thể nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho toàn thể cán bộ đảng viên; làm tốt công tác cán bộ để có đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên; tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; làm tốt công tác tổ chức, kiểm tra, giám sát, công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể trong hai năm cuối nhiệm kỳ.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)