Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị: Các địa phương cần thực hiện việc lập, phê duyệt, công khai quy hoạch

Thứ ba, 07/11/2023 14:34
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Sáng 7/11, Quốc hội tiếp tục tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn nhóm nội dung kinh tế ngành. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội liên quan đến việc khắc phục tình trạng quy hoạch treo.


Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Bày tỏ sự quan tâm với thực trạng quy hoạch quy hoạch treo, dự án treo, đại biểu Hoàng Ngọc Định - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang cho biết: Quốc hội khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.

Đại biểu chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Để khắc phục tình trạng quy hoạch treo, dự án treo gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như định cư của người dân, đề nghị Bộ trưởng cho biết từ khi Nghị quyết số 82/2019/QH14 được ban hành đến nay, Bộ Xây dựng đã có những giải pháp gì nhằm khắc phục tình trạng trên?

Trả lời chất vấn của đại biểu, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết: Sau khi có Nghị quyết số 82/2019/QH14, Bộ Xây dựng đã tập trung triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết.

Về hoàn thiện thể chế pháp luật, Bộ đã tiến hành rà soát, điều chỉnh bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành về quy hoạch xây dựng, như rà soát Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị, qua đó đã tham mưu, sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng...

Quốc hội đã thông qua và ban hành Luật số 62/2020/QH14 (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng), trong đó bổ sung điều kiện cấp phép xây dựng có thời hạn tại các dự án có quy hoạch chậm thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi hơn người dân sinh sống trong các khu vực này được cải tạo, xây dựng nhà cửa.

Thứ hai, Bộ Xây dựng đã tổ chức nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra về quy hoạch và thực hiện quy hoạch tại các địa phương, đặc biệt là tại các thành phố lớn trực thuộc Trung ương; Ban hành nhiều văn bản yêu cầu các địa phương thanh tra, kiểm tra, rà soát quy hoạch định kỳ theo quy định hoặc rà soát các quy hoạch quá thời hạn và không có tính khả thi, để kịp thời điều chỉnh quy hoạch, đảm bảo phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội, theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị.

Đồng thời, yêu cầu các địa phương thực hiện việc lập, phê duyệt, công khai các quy hoạch và kế hoạch thực hiện theo đúng quy định; Lập kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm cho phát triển đô thị, hạ tầng đô thị để thực hiện quy hoạch.

Thứ ba, thực hiện Nghị quyết số 75/2022/ ngày 15/11/2022 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp 4, Quốc hội khoá XV đối với lĩnh vực xây dựng, Bộ Xây dựng đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết tại Quyết định số 1463/QĐ-BXD ngày 30/12/2023, trong đó đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, các biện pháp khắc phục tình trạng quy hoạch treo, dự án treo…

 

Nguồn: Baoxaydung.com.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)