Kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Xây dựng tỉnh Điện Biên

Thứ ba, 26/09/2023 13:35
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 25/9, Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên đã tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Xây dựng của tỉnh (25/09/1963 – 25/09/2023). Nhân dịp này, Bộ Xây dựng đã tặng Cờ thi đua của Bộ cho tập thể Sở Xây dựng Điện Biên nhằm ghi nhận các thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của ngành năm 2022.

Đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đóng góp ý kiến tại Lễ kỷ niệm.

Ngành Xây dựng tỉnh Điện Biên chủ động thích ứng và phát triển

Trải qua 60 năm xây dựng và phấn đấu không mệt mỏi, đến nay ngành Xây dựng tỉnh Điện Biên đã trưởng thành, phát triển vững chắc, có nhiều đóng góp tích cực vào công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của tỉnh nhà.

Từ một cơ quan chủ yếu làm nhiệm vụ thi công, xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng, Sở đã chuyển sang thực hiện nhiệm vụ của một cơ quan quản lý Nhà nước về các lĩnh vực xây dựng với nội dung, phương thức quản lý phù hợp với từng giai đoạn phát triển của tỉnh, của đất nước.

Đồng chí Bùi Xuân Dũng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Xây dựng tỉnh Điện Biên.

Đó là quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế, kỹ thuật về quy hoạch đô thị, nông thôn, nhà đất, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng, phát triển đô thị, nông thôn, đầu tư xây dựng nhà ở, quản lý thị trường bất động sản và vật liệu xây dựng...

Trong những năm qua, Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên đã không ngừng lớn mạnh về tổ chức bộ máy, cán bộ; chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác xây dựng; ngày càng thể hiện rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh. Hoạt động xây dựng của tỉnh những năm gần đây đã có chuyển biến tích cực. Bộ mặt đô thị của tỉnh được tu chỉnh khang trang đẹp đẽ, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị được đầu tư nâng cấp có chất lượng cao, cơ sở vật chất của các ngành kinh tế được đầu tư xây dựng theo quy hoạch...

Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên.

Ghi nhận đóng góp của ngành Xây dựng tỉnh trong công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nhiều cán bộ, công chức, viên chức và lao động của ngành đã được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh và Bộ Xây dựng khen tặng nhiều danh hiệu cho tập thể và cá nhân.

Chia sẻ tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên cho biết, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành Xây dựng tỉnh Điện Biên sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, quyết tâm vượt qua khó khăn với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn, hiệu quả, bứt phá và phát triển”.

Nâng cao chất lượng quy hoạch và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị Điện Biên

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Bùi Xuân Dũng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng thay mặt lãnh đạo Bộ ghi nhận những kết quả quan trọng và toàn diện của Sở trong việc tham mưu cho chính quyền tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về Xây dựng trên địa bàn.

Tuy nhiên, những thách thức, yêu cầu mới của quá trình phát triển đất nước hiện đại, bền vững đã và đang đặt ra cho ngành Xây dựng tỉnh Điện Biên nhiều vấn đề lớn cần được giải quyết một cách hiệu quả.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng yêu cầu Sở Xây dựng tỉnh lưu ý một số vấn đề trong thời gian tới. Thứ nhất, Sở phải chủ động xây dựng những kế hoạch, giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị và hiệu quả thực thi quy hoạch đô thị, nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022).

Sở cũng cần chú trọng tham mưu UBND tỉnh tập trung các nguồn lực đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, đặc biệt là hệ thống cấp nước, thoát nước, nhà máy xử lý chất thải rắn... đảm bảo thân thiện, bảo vệ môi trường và cung cấp các tiện ích tốt nhất cho người dân.

Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên vinh dự nhận Cờ thi đua của Bộ Xây dựng.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng phải nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện để thực hiện tốt Đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 theo Nghị quyết số 33/2023/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là quan tâm hơn nữa việc quản lý, định hướng đảm bảo chất lượng kiến trúc công trình, tạo bản sắc kiến trúc riêng có kế thừa các giá trị đặc trưng văn hóa cốt lõi cho đô thị Điện Biên.

Cuối cùng, Sở cần phát huy đổi mới sáng tạo, gắn kết chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Xây dựng, chủ động và tăng cường tham gia nghiên cứu, phản biện chính sách và đề xuất giải pháp xây dựng hành lang pháp lý, hoàn thiện thể chế quản lý ngành.

Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ sẽ tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên hoạt động có hiệu quả, đạt nhiều kết quả tích cực hơn nữa trong thời gian tới.

6 nhiệm vụ trọng tâm

Tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đã ghi nhận đóng góp của ngành Xây dựng trong công tác xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Để xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển nhanh và bền vững, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV xác định ngành Xây dựng phải “tập trung huy động nguồn lực, nhất là nguồn lực từ đất đai và các thành phần kinh tế để phát triển hệ thống đô thị đồng bộ, hiện đại; phấn đấu xây dựng thành phố Điện Biên Phủ đạt tiêu chí đô thị loại II, thị xã Mường Lay đạt tiêu chí đô thị loại IV và trung tâm thị trấn các huyện đạt tiêu chí đô thị loại V trở lên”.

Để hoàn thành nhiệm vụ Đại hội tỉnh đề ra, đồng chí Lê Thành Đô yêu cầu Sở Xây dựng tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm. Một là bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Bộ Xây dựng và tỉnh, đặc biệt là Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022.

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Xây dựng tỉnh Điện Biên (25/09/1963 – 25/09/2023).

Hai là chủ động tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về xây dựng. Ba là làm tốt công tác quản lý Nhà nước về vật liệu xây dựng. Bốn là nâng cao chất lượng khảo sát, lập, thẩm định và quản lý, thực hiện quy hoạch xây dựng, nhất là quy hoạch đô thị phải có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và hiện đại kết hợp hài hòa với bản sắc, văn hóa dân tộc.

Năm là nâng cao chất lượng thẩm định các dự án đầu tư xây dựng, thiết kế kỹ thuật, dự toán các công trình thuộc chức năng của ngành. Sáu là tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động số 3301/KH-UBND ngày 05/10/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 29/7/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng đã thay mặt lãnh đạo Bộ Xây dựng tặng Cờ thi đua của Bộ cho cho tập thể Sở Xây dựng Điện Biên nhằm ghi nhận các thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của ngành năm 2022.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Xây dựng cho các tập thể, cá nhân của tỉnh Điện Biên và ngành Xây dựng tỉnh.

Bộ cũng tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 1 tập thể và 9 cá nhân thuộc Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của ngành giai đoạn 2021 – 2023.

Ngoài ra, 5 đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện Biên và 5 cá nhân thuộc ngành Xây dựng tỉnh cũng được trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Xây dựng với những đóng góp to lớn cho sự nghiệp phát triển của ngành.

Nguồn: Báo Xây dựng

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)