Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị chủ trì cuộc họp Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn

Thứ sáu, 22/09/2023 17:18
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Sáng 22/9/2023, tại cơ quan Bộ Xây dựng đã diễn ra cuộc họp Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị - Trưởng Ban soạn thảo chủ trì cuộc họp.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, ông Vũ Anh Tú - Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch kiến trúc, Phó Tổ trưởng Tổ biên tập cho biết, Dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn được thiết kế gồm 5 Chương, 60 Điều (dự kiến).

Dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn có nhiều điểm đổi mới, cụ thể: sắp xếp, quy định rõ về các loại hình, cấp độ quy hoạch đô thị - nông thôn; chú trọng rút ngắn số lượng các cấp độ quy hoạch trong một số trường hợp; quy định thống nhất, đồng bộ về kinh phí lập quy hoạch theo từng cấp độ giữa các loại hình quy hoạch; trách nhiệm quản lý kinh phí lập quy hoạch; nguồn lực hỗ trợ và sử dụng nguồn lực hỗ trợ hoạt động quy hoạch.

Dự thảo Luật quy định rõ hoạt động do nhà nước thực hiện, hoạt động được nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư, hỗ trợ; quy định nội dung hợp tác quốc tế; tăng cường phân cấp cho cơ quan cấp tỉnh trong tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới và quy định cụ thể đối với việc tổ chức lập quy hoạch phục vụ đấu giá, đầu thầu lựa chọn nhà đầu tư; bổ sung, hoàn thiện quy định về yêu cầu nội dung lập nhiệm vụ, đồ án theo từng loại hình, cấp độ quy hoạch; bổ sung quy định về đồ án quy hoạch không gian ngầm đô thị, bảo vệ môi trường; quy định cụ thể hơn về đối tượng lấy ý kiến, thời gian lấy ý kiến, nội dung lấy ý kiến đối với từng loại hình, cấp độ quy hoạch; quy định rõ hơn về thành phần, trách nhiệm của Hội đồng thẩm định.

Toàn cảnh cuộc họp

Dự thảo Luật tăng cường phân cấp cho UBND cấp tỉnh thực hiện phê duyệt quy hoạch chung đô thị mới; hoàn thiện quy định về việc thông qua Hội đồng nhân dân, lấy ý kiến của cơ quan chuyên môn cấp trên đối với đồ án quy hoạch trước khi cấp có thẩm quyền phê duyệt; bổ sung, hoàn thiện các quy định về rà soát quy hoạch, điều kiện điều chỉnh quy hoạch; các loại điều chỉnh quy hoạch đô thị - nông thôn và nguyên tắc điều chỉnh; trình tự điều chỉnh quy hoạch; thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch; bổ sung quy định về quản lý nhà nước và trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước tại Trung ương và địa phương.

Tại cuộc họp, đại diện Văn phòng Chính phủ, các Bộ, hội, hiệp hội chuyên ngành và đại diện các địa phương (là thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập) đánh giá cao trách nhiệm và nỗ lực của Bộ Xây dựng nhằm triển khai các công việc liên quan đến xây dựng Dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến thiết thực về cấu trúc Dự thảo Luật; quy định chuyển tiếp trong Dự thảo Luật; các vấn đề cần tổ chức lấy ý kiến rộng rãi; các nội dung khác liên quan đến công tác thẩm định, thẩm tra và ban hành.

TS.KTS. Đào Ngọc Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam góp ý cho Dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn

Theo góp ý của TS.KTS. Đào Ngọc Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, cần tập trung làm rõ hơn các định nghĩa, khái niệm trong Dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; chú ý làm rõ cấu trúc hệ thống quy hoạch đô thị và nông thôn, mối quan hệ giữa quy hoạch đô thị với quy hoạch vùng; không nên quá lệ thuộc quy hoạch chung; xem xét, bổ sung nhiệm vụ của quy hoạch đối với phát triển kinh tế xã hội; làm rõ hơn các nội dung liên quan đến quy hoạch không gian ngầm đô thị; chú trọng nhiều hơn vai trò của cộng đồng, xã hội đối với các quy hoạch.

Đồng tình với những ý kiến của TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, bà Phạm Thúy Hạnh - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ nhấn mạnh sự cần thiết đổi mới tư duy, phương pháp quy hoạch trong Dự thảo Luật. Theo bà Phạm Thúy Hạnh, Dự thảo Luật cần làm rõ mối quan hệ của các loại quy hoạch vì thực tế hiện nay cùng 1 chủ thể quản lý song lại có nhiều loại, cấp độ quy hoạch khác nhau. Ngoài ra, các nội dung, điều kiện về điều chỉnh quy hoạch cục bộ cũng cần làm rõ hơn.

Bà Phạm Thúy Hạnh - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ góp ý cho Dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu, thành viên Ban soạn thảo đối với Dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, đồng thời yêu cầu Tổ biên tập tiếp thu đầy đủ.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị chỉ đạo, trong quá trình xây dựng Dự thảo Luật, Ban soạn thảo, Tổ biên tập cần bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, đảm bảo phù hợp Hiến pháp, tuân thủ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các quy định pháp luật hiện hành. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị lưu ý tập trung làm rõ hơn phạm vi, đối tượng áp dụng của Dự thảo Luật; mạnh dạn đề xuất những nội dung đổi mới, phân cấp, cải cách thủ tục hành chính; đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, minh bạch, khả thi, lấy quyền, lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm giúp khơi thông nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; thể hiện rõ luật chuyên ngành, dễ hiểu, dễ áp dụng, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)