Bộ Xây dựng thẩm định Đồ án Quy hoạch chung thành phố Phú Quốc đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ tư, 30/08/2023 18:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 30/8/2023, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị thẩm định Đồ án Quy hoạch chung thành phố Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị - Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị chủ trì hội nghị

Tham dự hội nghị có đại diện Văn phòng Chính phủ, các Bộ, hội, hiệp hội chuyên ngành; lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang; lãnh đạo các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng.

Báo cáo tóm tắt thuyết minh Đồ án, đại diện đơn vị tư vấn (Liên danh VIUP-WATG) cho biết, mục tiêu lập quy hoạch nhằm định hướng phát triển thành phố Phú Quốc theo các giai đoạn quy hoạch thông qua chiến lược phát triển toàn diện, cân bằng và bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa và bảo đảm an ninh, quốc phòng; phát triển thành phố Phú Quốc trở thành đô thị biển đảo, trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng và dịch vụ có bản sắc, chất lượng cao; quản lý phát triển đô thị theo hướng tăng trưởng xanh, thông minh, tiết kiệm năng lượng và thích ứng với biến đổi khí hậu, tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên thành phố Phú Quốc là 589,27km2. Giai đoạn lập quy hoạch ngắn hạn đến năm 2030, dài hạn đến năm 2040.

Đồ án đưa ra nhiều chiến lược phát triển đối với thành phố Phú Quốc, trong đó Chiến lược 1 - Bảo tồn và phát triển cảnh quan thiên nhiên và nhân văn đặc thù của biển đảo Phú Quốc; Chiến lược 2 - Phát huy giá trị biển đảo, xây dựng Phú Quốc trở thành cực tăng trưởng kinh tế biển vùng Đồng bằng Sông Cửu Long; Chiến lược 3 - Phát triển đô thị biển đảo đặc sắc (quy hoạch hệ thống sinh thái cảnh quan tự nhiên và mạng lưới cây xanh công cộng đô thị làm khung định dạng cho không gian xây dựng đô thị và hoạt động kinh tế du lịch; phát triển mô hình đô thị nén, nhỏ gọn, tựa núi, hướng biển); Chiến lược 4- Phát triển khu du lịch quốc gia Phú Quốc, xây dựng thương hiệu du lịch Phú Quốc có đặc trưng riêng, có sức hút mạnh mẽ với các hoạt động du lịch. Bên cạnh đó, Đồ án còn đưa ra những định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế xã hội của thành phố Phú Quốc; bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; các dự án ưu tiên đầu tư và nguồn lực thực hiện.

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng đánh giá cao nỗ lực, tính chuyên nghiệp của đơn vị tư vấn trong quá trình triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao. Hội đồng cũng đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp đơn vị tư vấn hoàn thiện hơn Đồ án: cần bổ sung, làm rõ hơn lý do, sự cần thiết lập quy hoạch chung thành phố Phú Quốc đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; rà soát, đánh giá việc thực hiện các quy hoạch đã được phê duyệt; điều chỉnh thời hạn quy hoạch đảm bảo tuân thủ theo quy định hiện hành; xác định rõ ranh giới đất rừng để bảo tồn; phân tích rõ hơn các các yếu tố đặc sắc, đặc thù của đô thị Phú Quốc; cần giới hạn phạm vi không gian bảo tồn cũng như không gian các khu chức năng, các trung tâm mang tính chất vùng; chú trọng sử dụng tiết kiệm và tái sử dụng nguồn nước; quan tâm không gian, kiến trúc bản sắc dân tộc; chú trọng các nội dung liên quan đến ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh vai trò, vị trí quan trọng của thành phố Phú Quốc và cho biết, trong những năm qua Đảng, Nhà nước cũng như Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang rất quan tâm xây dựng, phát triển Phú Quốc và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng Đồ án, qua đó giúp thành phố Phú Quốc khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của mình, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đề nghị UBND thành phố Phú Quốc và đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng. Trong đó, chú trọng rà soát cơ sở, căn cứ pháp lý lập quy hoạch, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật; rà soát, đánh giá kỹ hơn hiện trạng của thành phố về điều kiện tự nhiên cũng như việc thực hiện các dự án, quy hoạch đã được phê duyệt; xác định rõ tiềm năng, lợi thế, động lực phát triển của thành phố; rà soát việc đảm bảo các tiêu chí đô thị loại II; làm rõ hơn cấu trúc, mô hình phát triển đô thị Phú Quốc; đảm bảo sự đồng bộ giữa các cấp độ quy hoạch; xác định rõ chỉ tiêu sử dụng đất; giữ vững môi trường sinh thái, bảo vệ rừng; làm rõ khu vực dự kiến điều chỉnh mục đích sử dụng đất; chú trọng đa dạng sản phẩm du lịch; phấn đấu xây dựng thành phố Phú Quốc xanh, sạch, đẹp, thông minh; đảm bảo an ninh quốc phòng.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đề nghị UBND thành phố Phú Quốc sớm hoàn thiện hồ sơ Đồ án, để UBND tỉnh Kiên Giang trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)