Nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Viện Kinh tế xây dựng thực hiện

Thứ hai, 28/08/2023 17:16
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 28/8/2023, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện Nhiệm vụ khoa học công nghệ “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng và quản lý khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng”, do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Kinh tế xây dựng thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Lê Minh Long - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.


Quang cảnh cuộc họp

Bảo vệ kết quả thực hiện Nhiệm vụ trước Hội đồng, đại diện nhóm nghiên cứu cho biết, mục tiêu của Nhiệm vụ nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận có liên quan tới hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia nói chung và cơ sở dữ liệu quốc gia trong hoạt động xây dựng nói riêng; đánh giá thực trạng hệ thống cơ sở dữ liệu trong hoạt động xây dựng; đề xuất một số giải pháp tổ chức xây dựng và quản lý khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng.

Thực hiện Nhiệm vụ, nhóm nghiên cứu đã thu thập, tổng hợp tài liệu để nghiên cứu cơ sở lý luận về xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu, đồng thời tiến hành điều tra, khảo sát lấy ý kiến của 30 Sở Xây dựng trên phạm vi toàn quốc về danh mục cơ sở dữ liệu đã đề xuất. Những kết quả chính mà nhóm đã đạt được gồm: hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn đối với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia đã hình thành, lý luận về cơ sở dữ liệu quốc gia trong lĩnh vực hoạt động xây dựng phù hợp với đặc điểm của ngành xây dựng, trong đó có những khuyến nghị về cơ sở dữ liệu quốc gia trong Nghị định 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; hoàn thành khảo sát, phân tích, đánh giá về hiện trạng hệ thống cơ sở dữ liệu về hoạt động xây dựng thời gian qua, nhận diện những mặt tích cực bước đầu trong xây dựng, hình thành cơ sở dữ liệu đối với một số lĩnh vực, đồng thời nêu ra những lĩnh vực có khoảng trống trong hình thành cơ sở dữ liệu, tính đồng bộ và kết nối, làm rõ một số nguyên nhân chủ yếu, từ đó làm cơ sở cho các đề xuất; nghiên cứu các quy định hiện hành về trình tự, thủ tục, nội dung, các giai đoạn trong từng hoạt động xây dựng cụ thể về quy hoạch, lập dự án, thẩm định, cấp phép xây dựng... để xác định các dữ liệu cần đưa vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia.

Qua quá trình thực hiện Nhiệm vụ, nhóm nghiên cứu cũng kiến nghị cần tổ chức cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng theo hình thức bán tập trung vì dữ liệu ngành xây dựng rất lớn, sử dụng chéo không nhiều; cần phân chia giai đoạn thực hiện để đảm bảo tính khả thi; kết nối trên một hệ thống quản lý tổng thể.

Tại cuộc họp, các chuyên gia phản biện và ủy viên Hội đồng nhất trí với lý do, sự cần thiết thực hiện Nhiệm vụ, đồng thời ghi nhận nỗ lực của nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện các nội dung, yêu cầu theo đề cương đã được phê duyệt; hồ sơ nghiệm thu tuân thủ đúng các quy định hiện hành.

Theo đánh giá của các thành viên Hội đồng, Báo cáo tổng kết Nhiệm vụ đã hệ thống được những vấn đề có tính chất tổng quan cơ sở lý luận đối với việc xây dựng, quản lý khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia nói chung. Kết quả của Nhiệm vụ bám sát vào mục tiêu nghiên cứu ban đầu, là cơ sở quan trọng phục vụ công tác soạn thảo nghị định về cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng góp ý cần bổ sung, làm rõ hơn mục tiêu nghiên cứu; nêu cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp thông tin, dữ liệu về quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng, công trình xây dựng trong từng bước thực hiện như khi lập quy hoạch, khi lập dự án, khi cấp giấy phép xây dựng, thông báo khởi công xây dựng; bổ sung các hình thức khai thác cơ sở dữ liệu trong đề xuất nội dung quản lý của nghị định; bổ sung bản sao phiếu khảo sát đã thu thập thông tin từ các Sở Xây dựng; làm rõ hơn thông tin, dữ liệu cần quản lý về “quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành” tại phần kiến nghị đưa vào cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Lê Minh Long tổng hợp ý kiến góp ý của các chuyên gia thành viên Hội đồng, bổ sung một số ý kiến và đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ, sớm hoàn thiện Báo cáo tổng kết và các sản phẩm của Nhiệm vụ.

Hội đồng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu Nhiệm vụ, với kết quả đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)