Nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ “Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí và hướng dẫn áp dụng GIS trong quy hoạch xây dựng”

Thứ sáu, 04/08/2023 16:40
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 4/8/2023, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện Nhiệm vụ khoa học công nghệ “Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí và hướng dẫn áp dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong quy hoạch xây dựng”, do Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia thực hiện. Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Vũ Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.


Các chuyên gia, thành viên Hội đồng đóng góp ý kiến tại cuộc họp

Bảo vệ kết quả thực hiện Nhiệm vụ trước Hội đồng, thay mặt nhóm nghiên cứu, ThS. Trịnh Thị Phin cho biết, xây dựng các dữ liệu GIS có ý nghĩa quan trọng trong lưu trữ, sử dụng, chia sẻ dữ liệu, cung cấp cơ sở pháp lý kỹ thuật để phát triển các dịch vụ về dữ liệu địa lý cũng như để xử lý phân tích, truy cập, biểu diễn và chuyển đổi dữ liệu dạng số, điện tử giữa người dùng, các hệ thống và các quốc gia.

Tại Việt Nam hiện nay, trình độ ứng dụng GIS vẫn còn cách khá xa so với các nước phát triển trên thế giới, khi việc xây dựng và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu GIS tại mỗi đơn vị thường được thực hiện theo những quy trình và phương thức khác nhau, dẫn đến khung chuẩn về cơ sở địa lý không đồng nhất. Do đó, việc thực hiện Nhiệm vụ là rất cần thiết nhằm xây dựng chuẩn mô hình cấu trúc và nội dung dữ liệu GIS trong quy hoạch xây dựng thống nhất trên toàn quốc; góp phần nâng cao chất lượng hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng trong môi trường kinh tế số và Cách mạng Công nghiệp 4.0 hiện nay; nâng cao năng lực lập quy hoạch xây dựng và quản lý quy hoạch xây dựng thông qua ứng dụng GIS.

Để thực hiện Nhiệm vụ, nhóm nghiên cứu đã đánh giá tổng quan các vấn đề áp dụng GIS và xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch xây dựng trên thế giới; đánh giá thực trạng ứng dụng GIS trong lập và quản lý quy hoạch xây dựng tại Việt Nam và đưa ra cơ sở khoa học để xác định bộ tiêu chí dữ liệu GIS trong lập quy hoạch xây dựng; thí điểm xây dựng dữ liệu GIS cho đồ án quy hoạch chung đô thị và quy hoạch phân khu đô thị thành phố Hạ Long. Từ đó, nhóm xây dựng dự thảo bộ tiêu chí và hướng dẫn áp dụng GIS trong quy hoạch xây dựng, với những thông tin, dữ liệu đa dạng, tính khả thi cao.

Tại cuộc họp, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng nhất trí với lý do, sự cần thiết thực hiện Nhiệm vụ, đồng thời đánh giá nhóm nghiên cứu đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong quá trình thực hiện các nội dung, yêu cầu theo đề cương được phê duyệt; đã hoàn thành dự thảo quy trình xử lý dữ liệu hồ sơ quy hoạch theo chuẩn hệ thống thông tin địa lý và chuẩn mô hình cấu trúc và nội dung dữ liệu địa lý đối với từng loại hình quy hoạch xây dựng cũng như quy trình lồng ghép GIS vào các bước quy hoạch xây dựng. Bên cạnh đó, Hội đồng góp ý nhóm nghiên cứu cần đánh giá kỹ hơn thực trạng ứng dụng GIS ở các địa phương; làm rõ hơn cơ sở khoa học và thực tiễn trong việc xây dựng bộ tiêu chí GIS; đưa ra nhận định, so sánh  hiệu quả của ứng dụng GIS đối với các loại quy hoạch (vùng, phân khu, chi tiết); đánh giá thực trạng công tác quản lý và năng lực cán bộ thực hiện, áp dụng GIS trong quy hoạch xây dựng.

Hội đồng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu Nhiệm vụ, với kết quả đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)