Nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ do Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện

Thứ sáu, 26/05/2023 09:22
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 25/5/2023, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ về nghiên cứu xây dựng 4 tiêu chuẩn quốc gia về thiết bị làm việc tạm thời theo định hướng mới, gồm có: Thiết bị làm việc tạm thời - Phần 1: Giàn giáo - Yêu cầu công năng và thiết kế chung; Thiết bị làm việc tạm thời - Phần 2: Thông số vật liệu; Thiết bị làm việc tạm thời - Phần 3: Tải trọng thử nghiệm; Thiết bị làm việc tạm thời - Phần 4: Lưới an toàn cho giàn giáo - Yêu cầu công năng và thiết kế sản phẩm. Nhiệm vụ do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Lê Minh Long - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp

Báo cáo với Hội đồng, thay mặt nhóm nghiên cứu, ThS. Nguyễn Mạnh Toàn cho biết, 4 tiêu chuẩn này được xây dựng trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn EN 12811. Để thực hiện Nhiệm vụ, nhóm nghiên cứu đã tham khảo nhiều tài liệu trong nước và quốc tế có liên quan, đồng thời tiến hành thử nghiệm trong phòng thí nghiệm cũng như tại hiện trường để đánh giá các thông số kỹ thuật cần thiết. Trên cơ sở đó, nhóm đã hoàn thành Báo cáo tổng kết Nhiệm vụ với các nội dung chính: thực trạng công tác thiết kế giàn giáo tại Việt Nam; thực trạng quy định vật liệu làm giàn giáo tại Việt Nam; tổng hợp các tài liệu kỹ thuật của Việt Nam liên quan đến giàn giáo; thực trạng quy định về ngăn vật liệu rơi; thực trạng công tác thiết kế giàn giáo tại nước ngoài, trong đó có Mỹ, Singapore…

Theo ThS. Nguyễn Mạnh Toàn, đối với mỗi dự thảo tiêu chuẩn, bên cạnh việc tham khảo tiêu chuẩn châu Âu, nhóm nghiên cứu đều tham khảo các tiêu chuẩn Việt Nam có liên quan để cập nhật bổ sung các nội dung cần thiết, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn, từng bước đồng bộ hóa hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam, phù hợp với chương trình tổng thể hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật ngành Xây dựng và tăng tính hội nhập quốc tế.

Tại cuộc họp, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng nhất trí với lý do, sự cần thiết thực hiện Nhiệm vụ. Theo Hội đồng, Nhiệm vụ có ý nghĩa thực tiễn cao, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, khi nhiều vụ tai nạn lao động liên quan đến giàn giáo liên tiếp xảy ra tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Bên cạnh đó, Hội đồng đóng góp một số ý kiến xác đáng, để nhóm nghiên cứu rà soát, thống nhất các thuật ngữ chuyên ngành; thống nhất thể thức trình bày tiêu chuẩn theo quy định; chuẩn hóa một số thuật ngữ sau khi dịch; sắp xếp danh mục thuật ngữ, định nghĩa theo thứ tự Bảng chữ cái tiếng Việt; cân nhắc điều chỉnh tên Nhiệm vụ thành “Nghiên cứu xây dựng 4 tiêu chuẩn quốc gia về thiết bị thi công theo định hướng mới” cho phù hợp hơn.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Lê Minh Long tổng hợp ý kiến đóng góp của các chuyên gia thành viên Hội đồng; bổ sung một số góp ý về tên gọi các dự thảo tiêu chuẩn, rà soát tài liệu viện dẫn… và đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ, sớm hoàn thiện các sản phẩm Nhiệm vụ, trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét theo quy định.

Hội đồng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu đề tài, với kết quả đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)