Bộ Xây dựng thẩm định Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2060

Thứ tư, 17/05/2023 11:38
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 16/5/2023, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị thẩm định Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2060. Tham dự hội nghị có đại diện Văn phòng Chính phủ, các Bộ, hội, hiệp hội chuyên ngành, lãnh đạo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh. Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn - Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn chủ trì hội nghị

Theo đại diện Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính Thành phố Hồ Chí Minh, gồm thành phố Thủ Đức và 21 quận, huyện) với diện tích 2.095km2 và khu vực biển Cần Giờ. Phạm vi nghiên cứu bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận thuộc vùng Thành phố Hồ Chí Minh (28.309 km2), vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam.

Mục tiêu lập quy hoạch nhằm đảm bảo toàn bộ người dân sống và làm việc tại thành phố đều được thụ hưởng đầy đủ các dịch vụ cung cấp nước sạch, chất lượng ổn định; đảm bảo an ninh nguồn nước thô; đảm bảo cấp nước an toàn cho cả hệ thống, bằng hoặc vượt các chỉ tiêu của Chương trình Quốc gia về cấp nước an toàn; phát triển và duy trì hệ thống cấp nước hiện đại; xác định được các phương án hợp lý, tối ưu phát triển cấp nước, dịch vụ cấp nước cho các khu vực đô thị, công nghiệp, thương mại, hành chính, du lịch… và các loại hình sử dụng nước sạch khác, giai đoạn đến năm 2040 và định hướng đến năm 2060 phù hợp với sự phát triển chung của thành phố.

Nhiệm vụ đề ra những yêu cầu trọng tâm đối với điều chỉnh quy hoạch, trong đó có rà soát toàn bộ các nội dung của Quy hoạch 729 (Quyết định 729/QĐ-TT ngày 19/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch cấp nước thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025); rà soát các nghiên cứu, dự án, quy hoạch trên địa bàn đã được lập và phê duyệt; định hướng phát triển cấp nước và hạ tầng kỹ thuật phù hợp với phát triển thực tế; đánh giá hiệu quả của các công cụ quy hoạch, các giải pháp quản lý và huy động các nguồn lực, mô hình tổ chức triển khai; dự báo các nhu cầu phát triển cấp nước trong giai đoạn mới, đảm bảo phù hợp với thực tiễn, hài hoà với yêu cầu chiến lược phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Ngoài ra, cần tập trung điều chỉnh định hướng phát triển lĩnh vực cấp nước của thành phố phù hợp với tầm nhìn và thích ứng linh hoạt với các biến động kinh tế xã hội, biến đổi khí hậu, đảm bảo khả năng dự phòng cho tương lai.

Tại hội nghị, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng đã đóng góp nhiều ý kiến giúp Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cập nhật, bổ sung và hoàn thiện Báo cáo thuyết minh Nhiệm vụ. Cụ thể là cần bổ sung căn cứ pháp lý, các Nghị quyết có liên quan của Quốc hội, Chính phủ; rà soát quan điểm, mục tiêu lập quy hoạch, trong đó bổ sung mục tiêu lập Quy hoạch nhằm cụ thể hóa định hướng cấp nước trong Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 (đang trong quá trình thực hiện); phân tích ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nước biển dâng đối với hoạt động khai thác nước ngầm, nước mặt trên địa bàn thành phố; xác định rõ khu vực nguồn nước thô cung cấp cho hệ thống cấp nước của thành phố để có phương án quản lý, bảo vệ kịp thời.

Tổng hợp các ý kiến góp ý của thành viên Hội đồng, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng đề án cấp nước của Thành phố Hồ Chí Minh; đề nghị Sở Xây dựng thành phố tập trung rà soát, đánh giá đầy đủ những tồn tại, hạn chế của hiện trạng thực hiện các quy hoạch trước đó làm cơ sở đề xuất các nội dung điều chỉnh quy hoạch. Thứ trưởng yêu cầu bám sát Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 trong quá trình điều chỉnh Quy hoạch cấp nước của thành phố, đảm bảo sự hài hòa, đồng bộ; bổ sung dự tính kinh phí thực hiện quy hoạch; sớm hoàn thành hồ sơ Nhiệm vụ để UBND Thành phố Hồ Chí Minh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)