Công đoàn Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thứ sáu, 21/04/2023 16:38
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 21/4/2023, tại trụ sở Cơ quan Bộ Xây dựng, Công đoàn Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự Hội nghị có Đồng chí Lê Văn Toàn - Ủy viên Ban Cán sự đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Đồng chí Đỗ Duy Hiển - Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng, các đồng chí Lãnh đạo Vụ và toàn thể đoàn viên Công đoàn Vụ Tổ chức cán bộ.


Đại hội Công đoàn Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2023 - 2028

Theo Báo cáo chính trị tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2017 - 2023, Công đoàn Vụ Tổ chức cán bộ đã chủ động phối hợp với lãnh đạo Vụ động viên công chức chấp hành tốt chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Công đoàn các cấp; hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị; vận động cán bộ đoàn viên tích cực tham gia cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng nếp sống văn hóa trong cơ quan, đơn vị; phối hợp với Công đoàn cấp trên để tập huấn cho các ủy viên trong Ban Chấp hành theo các đợt tập huấn do Công đoàn cấp trên tổ chức.

Bên cạnh đó, Công đoàn Vụ tích cực phát động và vận động cán bộ, công chức của Vụ tham gia các phong trào thi đua như: “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Phụ nữ ngành xây dựng tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Người mẹ có con ngoan, học giỏi”...


Đồng chí Lê Văn Toàn - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028

Với những thành tích quan trọng đã đạt được, Công đoàn Vụ Tổ chức cán bộ đã được Công đoàn Xây dựng Việt Nam trao tặng Bằng khen trong các năm 2021, 2022. Có 2 cá nhân vinh dự đón nhận Bằng khen của Công đoàn xây dựng Việt Nam. Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng cũng nhiều lần tặng Giấy khen cho tập thể và các cá nhân thuộc Công đoàn Vụ.

Phát huy các thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Vụ Tổ chức cán bộ đề ra các mục tiêu phấn đấu như sau: 100% cán bộ viên chức đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 100% đoàn viên công đoàn cơ quan chấp hành nghiêm túc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan và được học tập, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, các chính sách và pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết Công đoàn các cấp; Công đoàn cơ quan phấn đấu ít nhất 2 năm trong nhiệm kỳ đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 100% cán bộ công đoàn công đoàn được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn và cán bộ nữ được bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công tác nữ công; 100% đoàn viên công đoàn Vụ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng, lãnh đạo Vụ và Công đoàn Vụ tổ chức phát động.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 3 đồng chí. Trong đó, đồng chí Nguyễn Thái Ninh - Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2023 được Đại hội tín nhiệm bầu tái giữ chức Chủ tịch Công đoàn Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội cũng bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng gồm 2 đồng chí chính thức và 1 đồng chí dự khuyết; đồng thời biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội, với 100% đại biểu có mặt tán thành.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đỗ Duy Hiển đánh giá cao công tác tổ chức Đại hội của Công đoàn Vụ Tổ chức cán bộ, đồng thời ghi nhận, biểu dương những kết quả quan trọng mà Công đoàn Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2017 - 2023 đã đạt được.


Tập thể cán bộ Vụ Tổ chức cán bộ chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028

Trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, đồng chí Đỗ Duy Hiển đề nghị Công đoàn Vụ Tổ chức cán bộ tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị, chủ trương đường lối chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và công đoàn cấp trên đến công chức, viên chức, đặc biệt là chế độ, chính sách liên quan đến đoàn viên công đoàn; triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội công đoàn cấp trên.

Kết thúc Đại hội, thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2023 - 2028, đồng chí Nguyễn Thái Ninh cho biết, Ban Chấp hành sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo, góp ý tại Đại hội, đoàn kết và nỗ lực triển khai tốt nhất các nhiệm vụ, mục tiêu được nêu ra tại Nghị quyết Đại hội cũng như các chương trình, kế hoạch do Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng đề ra.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)