Đảng bộ Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 12

Thứ năm, 20/04/2023 16:48
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 20/4/2023, Đảng bộ Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 12 (mở rộng) với sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ. Đồng chí Nguyễn Văn Sinh - Phó Bí thư Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng chủ trì hội nghị.


Đồng chí Nguyễn Văn Sinh - Phó Bí thư Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng chủ trì hội nghị

Báo cáo sơ kết công tác Quý I năm 2023, đồng chí Vũ Quang Tiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Xây dựng cho biết, trong Quý I/2023, Đảng ủy Bộ tích cực phối hợp với Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện quyết liệt Nghị quyết của Ban Cán sự đảng, Đảng ủy Bộ để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính ngân sách và công tác xây dựng đảng năm 2023. Trong đó, chú trọng tập trung triển khai thực hiện và chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng; phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, lập thành tích hướng tới Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương; cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII Đảng ủy Khối; Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ Bộ và Nghị quyết đại hội các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong Quý I, bước sang Quý II/2023, Đảng bộ Bộ Xây dựng đề ra các nhiệm vụ, trọng tâm là: tổ chức, soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật, đề án theo Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2023; triển khai thực hiện theo kế hoạch Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Xây dựng năm 2023; theo dõi, đôn đốc các đề án, dự án, văn bản quy phạm pháp luật đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan chức năng để rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, Đề án đã trình để ban hành; triển khai thực hiện nhiệm vụ được phê duyệt năm 2023.

Đảng ủy Bộ Xây dựng đồng thời tập trung ban hành, triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; tập trung lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương Đảng, của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương; ban hành Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị TW6 khóa XIII; tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2023.

Trong Quý II, Đảng ủy Bộ Xây dựng sẽ tập trung rà soát, báo cáo các cấp lãnh đạo về phương án kiện toàn bổ sung nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2020 – 2025; triển khai các bước tiếp theo trong công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 2025 - 2030; quy hoạch chức danh trưởng các Ban tham mưu của Đảng ủy Bộ; kết luận tiêu chuẩn chính trị và cho ý kiến về công tác cán bộ cấp ủy và trong công tác chính quyền; triển khai công tác lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ các cấp theo hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Đảng ủy Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; gắn việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát với việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhằm củng cố, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.


Đồng chí Nguyễn Văn Sinh chụp ảnh lưu niệm với đại diện 6 tổ chức Đảng khối doanh nghiệp tư vấn về trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam-CTCP

Hội nghị đã tiến hành giới thiệu nhân sự quy hoạch cho các chức danh trong Ban, Văn phòng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 2025 – 2030.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh ghi nhận cao nỗ lực của các cấp ủy Đảng trong triển khai, thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra cho năm 2023 và đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Nhận định những nhiệm vụ, mục tiêu của Quý II và những Quý tiếp theo của năm 2023 sẽ rất nặng nề, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh quán triệt các cấp ủy Đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ Xây dựng cần tập trung tối đa nguồn lực để triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, đặc biệt nhóm 3 nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Xây dựng: xây dựng chính sách pháp luật, xây dựng và phát triển đô thị, phát triển nhà ở và quản lý thị trường bất động sản. Cùng với đó là công tác chỉ đạo Đại hội công đoàn các cấp đúng tiến độ, tiến tới Đại hội Công đoàn Ngành.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh bày tỏ tin tưởng với sự đoàn kết, đồng lòng và quyết tâm, các cấp ủy Đảng và các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng sẽ triển khai thực hiện và hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)