Đảng ủy Bộ Xây dựng nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ ba, 28/02/2023 17:35
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 28/2/2023, Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương có đồng chí Nguyễn Văn Thể - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương, các báo cáo viên, lãnh đạo Đảng ủy các đơn vị trực thuộc.


Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng và các đảng viên tham dự Hội nghị tại điểm cầu Cơ quan Bộ Xây dựng

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Cơ quan Bộ Xây dựng có đồng chí Nguyễn Văn Sinh - Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra và toàn thể lãnh đạo, đảng viên các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ Xây dựng.

Hội nghị được tổ chức nhằm mục đích nghiên cứu học tập, tuyên truyền những tư tưởng chủ đạo, nội dung cơ bản, cốt lõi của cuốn sách tới đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, giúp nhận diện đúng về tham nhũng, tiêu cực hiện nay; chủ động, tích cực phòng ngừa, trong đó phòng là chính, là cơ bản, lâu dài, chống là quan trọng, cấp bách.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Học - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Tổ trưởng Tổ Biên soạn cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Nội chính Trung ương đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan biên soạn cuốn sách này. Cuốn sách được chia thành 3 phần.

Phần thứ nhất, một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”, gồm bài viết tổng quan; các bài phát biểu kết luận tại các Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các năm 2014, 2018, 2020, 2022 và kết luận tại 36 phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo từ năm 2013 đến năm 2022.

Phần thứ hai, nhất quán phương châm: "Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc”, gồm 22 bài viết, bài phát biểu được tuyển chọn từ hơn 500 bài viết, bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; với thông điệp chính - “Vấn đề căn cơ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là phòng ngừa từ xa, từ sớm, mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên để trị tận gốc tham nhũng, tiêu cực”.

Phần thứ ba, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, tuyển chọn những ý kiến tiêu biểu của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội và của chính khách, học giả nước ngoài bày tỏ sự tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.


Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Cơ quan Bộ Xây dựng

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh ý nghĩa cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”, đồng thời đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng các cấp vận dụng đúng đắn, phù hợp các bài học kinh nghiệm được đúc rút từ quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nêu trong cuốn sách.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)