Đảng bộ Bộ Xây dựng tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023

Thứ sáu, 30/12/2022 16:20
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 30/12/2022, Đảng bộ Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh chủ trì hội nghị.


Đồng chí Nguyễn Văn Sinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu tại hội nghị

Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Lại Xuân Lâm; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Xây dựng Vũ Quang Tiến; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng và lãnh đạo cấp ủy các cấp trực thuộc Đảng ủy Bộ Xây dựng.


Đồng chí Vũ Quang Tiến – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Xây dựng phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Bộ Xây dựng, đồng chí Vũ Quang Tiến trình bày Báo cáo kết quả công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Đảng bộ Bộ Xây dựng. Theo báo cáo, năm 2022, Đảng bộ Bộ Xây dựng tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tham mưu có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội; tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Bộ Xây dựng.

Năm 2022, Đảng ủy Bộ Xây dựng tập trung chỉ đạo mọi mặt hoạt động của Đảng bộ Bộ Xây dựng, đặc biệt triển khai và hoàn thành công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại, xét khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên chặt chẽ, khách quan, đúng quy định; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết, quy định của Đảng; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc đẩy mạnh học tập Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả biểu hiện suy thoái về chính trị tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng đã tập trung chỉ đạo góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; kịp thời ban hành chương trình công tác năm của Đảng bộ, chương trình kiểm tra, giám sát năm của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; đẩy mạnh hoạt động an sinh xã hội, triển khai ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa cho 40 hộ nghèo tại tỉnh Yên Bái theo Kế hoạch số 32-KH/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030.

Trên cơ sở những kết quả quan trọng đạt được trong năm 2022, bước sang năm 2023, Đảng ủy Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục tăng cường bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng đổi mới hơn nữa nội dung, nguyên tắc sinh hoạt đảng; đồng bộ các giải pháp lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2023, lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Trong năm 2023, Đảng ủy Bộ Xây dựng phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu trọng tâm: 100% đảng viên của Đảng bộ Bộ Xây dựng được học tập, quán triệt, phổ biến các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối và của cấp ủy các cấp; 100% cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối và Đảng ủy Bộ; 100% đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ, trong đó trên 90% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 120 - 150 quần chúng ưu tú, kết nạp từ 70 - 80 đảng viên mới trở lên; công nhận đảng viên chính thức đúng thời hạn.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã tích cực thảo luận, bổ sung, làm rõ thêm những kết quả cũng như phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong năm 2023.


Đồng chí Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Lại Xuân Lâm ghi nhận và đánh giá cao những kết quả quan trọng của Đảng bộ Bộ Xây dựng đã đạt được trong công tác Đảng năm 2022.

Nhất trí với các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Đảng bộ Bộ Xây dựng, đồng chí Lại Xuân Lâm đề nghị Đảng ủy Bộ Xây dựng tiếp tục phát huy vai trò của cấp ủy để lãnh đạo đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị, tham gia xây dựng các chủ trương lớn, các nhiệm vụ quan trọng của Bộ để xây dựng các Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ; lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt các nhiệm vụ mới, tiếp tục tham mưu cho Đảng, Nhà nước về những chủ trương, chính sách lớn thuộc lĩnh vực xây dựng, trong đó có nhiệm vụ quan trọng là xây dựng nhà ở xã hội.

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị Đảng ủy Bộ Xây dựng tiếp tục quan tâm lãnh đạo xây dựng Đảng bộ, các Chi bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; quản lý chặt chẽ đảng viên về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên; thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ; đổi mới và bám sát quy hoạch phân loại, xếp loại đảng viên.


Toàn cảnh
hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Đảng bộ Bộ Xây dựng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, để đảm bảo triển khai thực hiện và hoàn thành tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2023, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng và các đồng chí lãnh đạo cấp ủy các đơn vị trực thuộc sẽ tiếp tục bát sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Xây dựng, phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, phấn đấu triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu chính trị của Bộ Xây dựng, góp phần thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế của đất nước.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)