Nghiệm thu đề tài của Viện Môi trường đô thị và công nghiệp Việt Nam

Thứ tư, 28/12/2022 19:47
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Sáng 28/12/2022, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu hướng dẫn bảo vệ môi trường khu đô thị, dân cư tập trung” (mã số RD 01-21) do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Môi trường đô thị và công nghiệp Việt Nam thực hiện. Ông Nguyễn Công Thịnh - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và công nghệ và môi trường, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ & Môi trường Nguyễn Công Thịnh phát biểu tại cuộc họp

Trình bày với Hội đồng, GS.TS.Nguyễn Hữu Dũng - Chủ nhiệm đề tài cho biết: tốc độ đô thị hóa nhanh chóng những năm qua đã gây áp lực lớn cho môi trường; vấn đề ô nhiễm môi trường đã và đang là thách thức đối với công tác quản lý và phát triển đô thị. Bảo vệ môi trường đô thị nhằm nâng cao chất lượng sống của cư dân đô thị, đáp ứng xu hướng phát triển bền vững trở thành yêu cầu cấp bách. Do đó, công tác bảo vệ môi trường trong các khu đô thị, khu dân cư tập trung là nhiệm vụ quan trọng, thể hiện ý thức trách nhiệm của các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp, cộng đồng dân cư trong xây dựng, cải tạo, chỉnh trang và phát triển đô thị theo nguyên tắc phát triển bền vững, phát triển đô thị xanh, thông minh, sinh thái. Yêu cầu bảo vệ môi trường theo nguyên tắc phát triển bền vững tại các khu đô thị, khu dân cư tập trung cũng đã được đề cập tới tại Điều 57 Luật số 72/2020/QH14 Bảo vệ môi trường 2020; theo đó, bảo vệ môi trường gắn với việc duy trì các yếu tố tự nhiên, văn hóa, lịch sử, đảm bảo yêu cầu tỷ lệ không gian xanh, yêu cầu cảnh quan, vệ sinh môi trường theo quy hoạch. Vì những lý do vừa nêu, việc nghiên cứu, xây dựng hướng dẫn bảo vệ môi trường khu đô thị, khu dân cư tập trung là rất cần thiết.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng nhìn chung nhất trí với sự cần thiết thực hiện đề tài. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để nhóm tác giả nghiên cứu, chỉnh sửa và hoàn thiện hơn các sản phẩm đề tài: cần cấu trúc lại dự thảo hướng dẫn theo mẫu hướng dẫn và bổ sung báo cáo tóm tắt, trong đó xác định rõ hơn phạm vi áp dụng, đối tượng áp dụng. Theo Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Công Thịnh, kết quả khảo sát cần tập trung làm nổi bật mục tiêu của đề tài, tránh dàn trải; nhóm đề tài chưa đề cập đến vai trò, trách nhiệm của Ban quản lý các khu đô thị và cộng đồng dân cư, hay những vấn đề môi trường còn nhức nhối tại các khu đô thị và khu dân cư tập trung (ví dụ như rác thải xây dựng...).

Kết thúc cuộc họp, Hội đồng nhất trí nghiệm thu đề tài của Viện Môi trường đô thị và công nghiệp Việt Nam, với kết quả xếp loại Khá.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)