Nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ do Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện

Thứ ba, 27/12/2022 17:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Sáng 27/12/2022, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Nhiệm vụ khoa học công nghệ “Nghiên cứu, tổ chức thực hiện thử nghiệm thành thạo hỗ trợ quản lý phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD), lĩnh vực thép xây dựng, cốt liệu lớn (đá) và cốt liệu nhỏ (cát) cho sản xuất bê tông”, do Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện. Vụ trưởng Vụ Khoa học và công nghệ và môi trường Vũ Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.


Vụ trưởng Vũ Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp

Báo cáo kết quả thực hiện Nhiệm vụ với Hội đồng, ThS. Đỗ Thị Lan Hoa - chủ trì Nhiệm vụ cho biết: thử nghiệm thành thạo bằng so sánh liên phòng là công cụ hữu hiệu để các tổ chức đánh giá, công nhận kết quả, đồng thời là cơ sở cho cơ quan quản lý nhà nước đánh giá năng lực, trình độ các phòng thí nghiệm để công nhận, chứng nhận hoặc hỗ trợ công tác quản lý chất lượng hoạt động thử nghiệm chuyên ngành cụ thể.

LAS-XD có đóng góp quan trọng trong công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng; đồng thời, việc duy trì, nâng cao kỹ năng, trình độ cho các phòng thí nghiệm là nhiệm vụ rất quan trọng. Áp dụng thử nghiệm thành thạo có thể đánh giá năng lực, trình độ các LAS-XD. Tuy nhiên tại Việt Nam cho tới nay hoạt động này vẫn chưa được triển khai một cách hệ thống và thường xuyên. Do đó, việc thực hiện Nhiệm vụ là đặc biệt cần thiết.

Mục tiêu của Nhiệm vụ nhằm: nghiên cứu xây dựng chương trình thử nghiệm thành thạo để áp dụng cho hệ thống LAS-XD, bước đầu thực hiện đối với một số loại vật liệu xây dựng cũng như phép thử thông dụng; thực hiện thử nghiệm thành thạo thông qua so sánh liên phòng LAS-XD trên phạm vi các phòng thí nghiệm trong hệ thống LAS-XD trên cơ sở các chương trình thử nghiệm thành thạo đã được nghiên cứu lựa chọn. Từ kết quả triển khai thử nghiệm của chương trình, đánh giá khả năng áp dụng chương trình cho đối tượng các phòng thí nghiệm trong hệ thống LAS-XD; cung cấp dữ liệu về đánh giá kỹ năng, trình độ, những tồn tại của các phòng thí nghiệm LAS-XD trong thực hiện các chỉ tiêu thử nghiệm đối với các vật liệu được lựa chọn trong chương trình, qua đó giúp cơ quan quản lý sử dụng làm căn cứ để đánh giá chất lượng của phòng thí nghiệm; cung cấp cho các phòng thí nghiệm tham gia chương trình những đánh giá về độ tin cậy và các khuyến cáo về nguyên nhân sự không phù hợp đối với các phép thử, từ đó giúp phòng thí nghiệm nâng cao hiệu quả, cải tiến hoặc khắc phục những tồn tại.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, nhóm nghiên cứu kiến nghị Bộ Xây dựng tiếp tục chỉ đạo triển khai hoạt động thử nghiệm thành thạo trong hệ thống LAS-XD; tổ chức thường xuyên hơn các hoạt động thử nghiệm thành thạo; mở rộng các phòng thí nghiệm trong hệ thống để nhiều phòng thí nghiệm có cơ hội tự đánh giá cũng như để cơ quan quản lý có cơ sở xem xét chứng nhận điều kiện hoạt động của phòng thí nghiệm LAS-XD.


Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nhất trí với lý do, sự cần thiết thực hiện Nhiệm vụ, đồng thời đánh giá cao công sức, nỗ lực của nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện các nội dung, yêu cầu theo hợp đồng được giao.

Theo Hội đồng, trong khuôn khổ thời hạn của hợp đồng, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành đầy đủ các sản phẩm theo yêu cầu; báo cáo tổng kết và sác sản phẩm được thực hiện công phu, có lượng thông tin phong phú, có cơ sở khoa học và độ tin cậy cao. Nhóm nghiên cứu đã tổng quan và nêu bật được vai trò quan trọng của hệ thống LAS-XD và đưa ra những đề xuất kiến nghị hợp lý. Bên cạnh đó, Hội đồng góp ý nhóm cần rà soát, điều chỉnh thứ tự các bảng số liệu đảm bảo phù hợp hơn; tiến hành giải mã và gửi kết quả so sánh cho các đơn vị liên quan; gửi danh sách những phòng thí nghiệm không có thông tin để cơ quan quản lý nhà nước nắm bắt và phương hướng tiếp theo; nghiên cứu đề xuất hình thành câu lạc bộ, hội LAS-XD.

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng thống nhất bỏ phiếu nghiệm thu Nhiệm vụ, với kết quả đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)