Hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Thứ ba, 20/12/2022 16:36
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 20/12/2022, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, nhằm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 và Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 của Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 1469/QĐ-BXD ngày 31/12/2021. Được sự phân công của lãnh đạo Bộ Xây dựng, bà Tống Thị Hạnh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế chủ trì Hội nghị.

Bà Tống Thị Hạnh - Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Xây dựng) phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc, bà Tống Thị Hạnh cho biết, trong thời gian qua, lãnh đạo Bộ Xây dựng luôn quan tâm, tập trung chỉ đạo công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật về xây dựng, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Để thực hiện đường lối, quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, Bộ Xây dựng đã tích cực tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng của ngành, qua đó góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật ngành xây dựng, tạo khung pháp lý để quản lý bằng pháp luật đối với lĩnh vực xây dựng. Cùng với đó, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cũng được tích cực triển khai thực hiện.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật để chuyển tải pháp luật vào đời sống, Vụ trưởng Tống Thị Hạnh đồng thời tin tưởng Hội nghị hôm nay sẽ mang lại nhiều thông tin cập nhật về các quy định mới, giúp các cán bộ, công chức, viên chức ngành Xây dựng, các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nắm bắt, cập nhật và hiểu rõ hơn các quy định mới, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi pháp luật về xây dựng.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên là lãnh đạo các Cục, Vụ chức năng thuộc Bộ Xây dựng phổ biến Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/09/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/05/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị; Nghị định số 44/2022/NĐ-CP ngày 29/06/2022 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn; Thông tư số 05/2022/TT-BXD ngày 30/11/2022 ban hành QCVN 03:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp công trình xây dựng phục vụ thiết kế xây dựng; Thông tư số 06/2022/TT-BXD ngày 30/11/2022 ban hành QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình.

Quang cảnh Hội nghị

Theo các đại biểu tham dự Hội nghị, việc phổ biến kịp thời những sửa đổi, bổ sung, những quy định mới trong các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng vừa được ban hành là hết sức cần thiết, giúp giải quyết nhiều vướng mắc, tạo điều kiện thực hiện các nội dung liên quan một cách hiệu quả nhất. 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)