Nghiệm thu Nhiệm vụ sự nghiệp kinh tế do Viện Kiến trúc quốc gia thực hiện

Thứ năm, 15/12/2022 16:49
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 15/12/2022, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu Nhiệm vụ sự nghiệp kinh tế “Rà soát quy hoạch chung các đô thị vùng miền núi phía Bắc và Tây nguyên; đề xuất nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng trong điều chỉnh quy hoạch chung các đô thị”. Nhiệm vụ do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Kiến trúc quốc gia thực hiện. Vụ trưởng Vụ Quy hoạch kiến trúc Trần Thu Hằng - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.


Toàn cảnh cuộc họp

Báo cáo với Hội đồng, thay mặt nhóm nghiên cứu, ThS.KTS. Lê Minh Nguyệt cho biết, mục tiêu của nghiên cứu là phân tích, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) và nước biển dâng tới các đô thị thuộc vùng miền núi phía Bắc và Tây Nguyên theo kịch bản mới; phân tích, đánh giá hiện trạng công tác lập đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị và quản lý thực hiện theo đồ án quy hoạch, nội dung ứng phó với BĐKH và nước biển dâng trong đồ án quy hoạch tại các đô thị vùng miền núi phía Bắc và Tây Nguyên; phân tích, đánh giá các bài học kinh nghiệm trong quy hoạch và quản lý đô thị ứng phó BĐKH và khả năng áp dụng cho các đô thị trong phạm vi nghiên cứu; đề xuất nội dung lồng ghép ứng phó BĐKH và nước biển dâng trong đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị tại vùng miền núi phía Bắc và Tây Nguyên và trong công tác quản lý đô thị.

Trong quá trình thực hiện Nhiệm vụ, nhóm nghiên cứu đã áp dụng nhiều phương pháp khoa học, kế thừa các nghiên cứu, cơ sở khoa học và bài học kinh nghiệm phù hợp bối cảnh, hoàn thành Báo cáo tổng kết và các sản phẩm của Nhiệm vụ. Để nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng trong điều chỉnh quy hoạch chung các đô thị, nhóm nghiên cứu kiến nghị cần nhận thức toàn diện về biến đổi và tác động của BĐKH đối với mối quan hệ giữa các yếu tố tạo lập đô thị (yếu tố tự nhiên, công trình nhân tạo, hoạt động kinh tế văn hoá, xã hội); hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về phát triển đô thị, trọng tâm là xây dựng, điều chỉnh, hoàn thiện quy trình, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và hướng dẫn trong quy hoạch, thiết kế, xây dựng các đô thị, điểm dân cư nông thôn phù hợp với điều kiện BĐKH; tích hợp giải pháp ứng phó với BĐKH trong “Điều chỉnh Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050”, làm cơ sở thực hiện rà soát điều chỉnh quy hoạch các đô thị có nguy cơ ảnh hưởng bởi BĐKH.

Tại cuộc họp, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng thống nhất với lý do, sự cần thiết thực hiện Nhiệm vụ, đồng thời đánh giá nhóm nghiên cứu đã hoàn thành đầy đủ các sản phẩm theo hợp đồng; hồ sơ nghiệm thu Nhiệm vụ tuân thủ theo đúng trình tự thủ tục, quy định hiện hành; Báo cáo tổng kết được thực hiện công phu, lượng thông tin phong phú và có tính thuyết phục cao, đặc biệt đã đề xuất được nhiều nội dung dung ứng phó với BĐKH và nước biển dâng trong điều chỉnh quy hoạch chung các đô thị vùng miền núi phía Bắc và Tây Nguyên. Bên cạnh đó, nhóm cần rà soát, biên tập Báo cáo tổng kết súc tích hơn; rà soát các căn cứ pháp lý liên quan, lưu ý cập nhật những văn bản mới ban hành; rà soát lại một số thông tin, số liệu; biên tập các lỗi chế bản...

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Trần Thu Hằng tổng hợp ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng, đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ, sớm hoàn thiện Báo cáo tổng kết và các sản phẩm của Nhiệm vụ để trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

Hội đồng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu Nhiệm vụ, với kết quả đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)