Nghiệm thu Nhiệm vụ “Nghiên cứu mô hình đô thị trung hòa carbon, đánh giá thí điểm cho 2 đô thị ở Việt Nam”

Thứ ba, 13/12/2022 17:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 13/12/2022, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu Nhiệm vụ “Nghiên cứu mô hình đô thị trung hòa carbon, đánh giá thí điểm cho 2 đô thị ở Việt Nam”, do nhóm nghiên cứu thuộc trường Đại học Văn Lang thực hiện. Cục trưởng Cục Phát triển đô thị Trần Quốc Thái - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.


Cục trưởng Cục Phát triển đô thị Trần Quốc Thái phát biểu tại cuộc họp

Báo cáo Hội đồng, thay mặt nhóm nghiên cứu, TS.KTS Ngô Minh Hùng cho biết, Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 quy định cụ thể hơn về công tác ứng phó với biến đổi khí hậu nói chung và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính nói riêng, bao gồm trách nhiệm thực hiện kiểm kê khí nhà kính định kỳ các cấp; xây dựng và thực hiện kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; theo dõi, giám sát các cơ sở phát thải lớn và các quy định liên quan đến tổ chức và phát triển thị trường carbon trong nước.

Thời gian qua, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu về giảm phát thải khí nhà kính; UBND Tp. Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu theo 2 giai đoạn. Việc nghiên cứu mô hình đô thị trung hòa carbon và đánh giá thí điểm cho 2 đô thị này là rất thiết thực, nhằm hoàn chỉnh mô hình đô thị trung hòa carbon cho các đô thị ở Việt Nam và hội nhập với xu hướng thế giới.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhóm đã tích cực sưu tầm, tham khảo tài liệu trong nước và quốc tế có liên quan; tính toán mô phỏng cho các mô hình tổ chức không gian đô thị trung hòa carbon; điều tra, khảo sát thực địa tại Tp. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng; tổ chức hội thảo, đưa ra dự báo; thực nghiệm tại các khu vực nghiên cứu cụ thể. Từ kết quả khảo sát, phân tích đánh giá, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành Báo cáo tổng kết, trong đó đề xuất Khung tiêu chí xây dựng và phát triển đô thị trung hòa carbon tại Việt Nam dựa trên các bộ tiêu chí về phát triển bền vững, đô thị tăng trưởng xanh, đô thị xanh, chương trình môi trường của UNEP, chỉ tiêu phát triển đô thị quốc gia.  Để phát triển đô thị trung hòa carbon tại Việt Nam, nhóm nghiên cứu kiến nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu, đề xuất bổ sung nội dung để làm cơ sở xây dựng đô thị trung hòa carbon cho các văn bản pháp quy như Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch, Luật Kiến trúc, Nghị quyết về Phân Loại đô thị, Nghị định về quản lý cây xanh đô thị...

Tại cuộc họp, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng đánh giá cao công sức, tính chuyên nghiệp của nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện các yêu cầu theo hợp đồng và đánh giá Báo cáo tổng kết được thực hiện công phu, có tính khoa học cao, đưa ra những đề xuất, kiến nghị thiết thực để cơ quan quản lý nhà nước tham khảo trong quá trình xây dựng chính sách về quản lý, phát triển đô thị trung hòa carbon tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Hội đồng góp ý nhóm cần làm rõ khái niệm đô thị trung hòa carbon vì đây là mô hình đô thị còn mới lạ tại Việt Nam; nên đưa ra gợi ý các nhóm định hướng chính sách chiến lược trong phát triển đô thị trung hòa carbon và khuyến nghị các đô thị áp dụng các nhóm định hướng phù hợp.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Trần Quốc Thái tổng hợp ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, bổ sung một số góp ý và đề nghị nhóm nghiên cứu xem xét, tiếp thu đầy đủ, sớm hoàn thiện Báo cáo tổng kết và các sản phẩm của Nhiệm vụ, trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng thống nhất nghiệm thu Nhiệm vụ, với kết quả đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)