Nghiệm thu các Nhiệm vụ khoa học công nghệ do Viện Kiến trúc quốc gia thực hiện

Thứ năm, 08/12/2022 17:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 8/12/2022, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu các Nhiệm vụ khoa học công nghệ do Viện Nghiên cứu Tiêu chuẩn và thiết kế điển hình hóa xây dựng, thuộc Viện Kiến trúc quốc gia thực hiện, bao gồm: nghiên cứu biên soạn TCVN Cấp nước bên trong nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế; nghiên cứu biên soạn TCVN Thoát nước bên trong nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Nguyễn Công Thịnh - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.


Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện nhóm nghiên cứu trình bày Báo cáo tóm tắt thuyết minh các Nhiệm vụ và dự thảo các TCVN nêu trên, trong đó nhấn mạnh hiện Việt Nam chưa có các tiêu chuẩn thiết kế cấp, thoát nước cho các nhà cao tầng. Trong khi đó, TCVN 4513:88 Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế và TCVN 4474:87 Thoát nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế chủ yếu dành cho các công trình thấp tầng, ban hành hơn 30 năm nay đã trở nên lạc hậu, không phù hợp với thực tiễn cuộc sống.

Tuy Quy chuẩn hệ thống Cấp thoát nước trong nhà và công trình được ban hành (năm 1999), song việc triển khai áp dụng còn khó khăn do thiếu quy định cụ thể. Đến năm 2019, Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư (QCVN 04:2019/BXD), trong đó có nội dung “Yêu cầu về hệ thống cấp nước và thoát nước”.

Do đó, việc biên soạn TCVN Cấp nước bên trong nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế và TCVN Thoát nước bên trong nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế là rất cần thiết, mang tính thực tiễn cao. Phạm vi áp dụng của 2 TCVN này là các công trình dân dụng, có chiều cao <150m. Các tiêu chuẩn khi được ban hành sẽ giúp các đơn vị tư vấn thiết kế, các cơ quan thẩm tra, thẩm định nhà nước có cơ sở để thẩm tra, thẩm định hệ thống cấp, thoát nước trong nhà.

Để thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhóm nghiên cứu đã tích cực sưu tầm, tham khảo các tiêu chuẩn thiết kế và hướng dẫn thiết kế của nhiều quốc gia trên thế giới (Singapore, Anh, Úc) và biên soạn theo định hướng xây dựng mới, có sự tham khảo tiêu chuẩn cập nhật gần đây của các nước phát triển.

Tại cuộc họp, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng ghi nhận nỗ lực của nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao. Theo Hội đồng, trong khuôn khổ thời hạn cho phép, nhóm đã hoàn thành đầy đủ các sản phẩm theo hợp đồng; nội dung 2 Báo cáo tổng kết và các sản phẩm Nhiệm vụ bám sát yêu cầu đề cương được duyệt; hồ sơ nghiệm thu tuân thủ trình tự, thủ tục quy định hiện hành.

Tuy nhiên theo Hội đồng, nhóm nghiên cứu cần rà soát, tổng hợp những bất cập của TCVN 4513:88, TCVN 4474:87 và tổng quan những hoạt động liên quan đến cấp, thoát nước trên thực tế song chưa được quy định trong 2 tiêu chuẩn này; cần rà soát, bố cục 2 tiêu chuẩn tương đồng về cấu trúc; chú ý tái sử dụng nước thải (trong đó cần phân thành tái sử dụng nước mưa và tái sử dụng nước thải sinh hoạt); sử dụng thống nhất thuật ngữ chuyên ngành.

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nhất trí nghiệm thu 2 Nhiệm vụ khoa học công nghệ, với kết quả đều xếp loại Khá.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)