Nghiệm thu dự thảo TCVN “Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Nguyên tắc đảm bảo khả năng chịu lửa và khả năng bảo toàn”

Thứ năm, 08/12/2022 17:40
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 8/12/2022, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu Nhiệm vụ Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn TCVN “Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Nguyên tắc đảm bảo khả năng chịu lửa và khả năng bảo toàn”, do nhóm nghiên cứu thuộc trường Đại học Xây dựng Hà Nội thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường (Bộ Xây dựng) Lê Minh Long - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.


Chủ tịch Hội đồng Lê Minh Long phát biểu kết luận cuộc họp

Báo cáo với Hội đồng, thay mặt nhóm nghiên cứu, PGS.TS. Nguyễn Trường Thắng cho biết dự thảo được xây dựng chủ yếu trên cơ sở tiêu chuẩn SP.486.1325800.2019 của Liên bang Nga (là phiên bản mới nhất của Nga phục vụ tính toán chịu lửa khi cháy và kiểm tra khả năng chịu lực sau khi cháy của kết cấu bê tông cốt thép). Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cũng sưu tầm, nghiên cứu và tham khảo nhiều tài liệu, tiêu chuẩn trong nước và quốc tế có liên quan, như các TCVN về thép cốt cho bê tông; các tiêu chuẩn ISO về thép cốt bê tông dự ứng lực.

Theo PGS.TS. Nguyễn Trường Thắng, tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép đảm bảo khả năng chịu lửa và khả năng bảo toàn dưới tác động của chế độ nhiệt tiêu chuẩn của đám cháy; áp dụng cho kết cấu bê tông cốt thép của nhà ở, công trình công cộng và công nghiệp. Tiêu chuẩn không áp dụng cho kết cấu liên hợp thép - bê tông, kết cấu bê tông chịu nhiệt, kết cấu bê tông polimer, kết cấu làm từ bê tông lỗ rỗng lớn.

Tại cuộc họp, các chuyên gia thành viên Hội đồng đánh giá cao nỗ lực và tính chuyên nghiệp của nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, việc lựa chọn tài liệu tham khảo chính là tiêu chuẩn của Liên bang Nga làm cơ sở để xây dựng dự thảo TCVN về khả năng chịu lửa của bê tông, bê tông cốt thép là hoàn toàn phù hợp thực tế của Việt Nam. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng chủ động sưu tầm, tham khảo nhiều tài liệu khác nhau để chỉnh sửa, bổ sung thông tin, vừa phù hợp với yêu cầu thực tế của Việt Nam vừa đảm bảo tính hội nhập quốc tế. Hội đồng đánh giá đây là cách tiếp cận hợp lý, thể hiện kinh nghiệm, tính chuyên nghiệp của nhóm nghiên cứu.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng Báo cáo tổng kết và dự thảo Tiêu chuẩn, các chuyên gia thành viên Hội đồng góp ý nhóm nghiên cứu cần rà soát, chỉnh sửa và thống nhất cách dùng các thuật ngữ khoa học chuyên ngành; rà soát, tham chiếu một số định nghĩa để đảm bảo tính chính xác, dễ hiểu; rà soát một số thông số kỹ thuật đảm bảo phù hợp hơn.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Lê Minh Long nhấn mạnh tầm quan trọng của TCVN “Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Nguyên tắc đảm bảo khả năng chịu lửa và khả năng bảo toàn” và cho biết, Nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn này nhận được rất nhiều quan tâm của lãnh đạo Bộ Xây dựng. Trong quá trình triển khai, xây dựng dự thảo tiêu chuẩn cũng như tổ chức họp nghiệm thu kết quả thực hiện, Bộ Xây dựng rất chú trọng tham vấn các ý kiến chuyên sâu của các chuyên gia đầu ngành, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất cho dự thảo tiêu chuẩn và các sản phẩm của Nhiệm vụ.

Sau khi tổng hợp các ý kiến góp ý của chuyên gia thành viên Hội đồng, Chủ tịch Lê Minh Long bổ sung một số ý kiến về nội dung dự thảo tiêu chuẩn, đề nghị nhóm nghiên cứu xem xét, tiếp thu đầy đủ, khẩn trương hoàn thiện dự thảo tiêu chuẩn và báo cáo tổng kết Nhiệm vụ để trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nhất trí nghiệm thu Nhiệm vụ với kết quả đạt loại Xuất sắc.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)