Bộ Xây dựng thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đến năm 2040

Thứ hai, 05/12/2022 17:53
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 5/12/2022, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đến năm 2040, với sự tham dự của đại diện Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, các hội, hiệp hội chuyên ngành. Vụ trưởng Vụ Quy hoạch Kiến trúc Trần Thu Hằng - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì hội nghị.


Chủ tịch Hội đồng Trần Thu Hằng
kết luận hội nghị

Trình bày tóm tắt thuyết minh Nhiệm vụ, đại diện đơn vị tư vấn (Viện Nghiên cứu đô thị và phát triển hạ tầng) cho biết, theo Điều chỉnh quy hoạch xây dựng Vùng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt), Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2050, Chương trình phát triển đô thị tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2030 (đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt), đô thị Trảng Bom được định hướng là đô thị loại III với vai trò là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa huyện, trung tâm công nghiệp tập trung đa ngành, trung tâm tiếp vận, kho vận phía Đông, trung tâm giải trí, thể dục thể thao và du lịch sinh thái cấp Vùng Thành phố Hồ Chí Minh. Các quy hoạch cũng xác định trong giai đoạn 2021 - 2025 sẽ tiếp tục cải tạo chỉnh trang đô thị hiện hữu nâng cấp lên thị xã. Lộ trình đến trước năm 2025, đô thị Trảng Bom sẽ đạt tiêu chí đô thị loại IV và trở thành thị xã Trảng Bom; giai đoạn 2026 - 2030: xây dựng, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị áp dụng hệ thống hạ tầng đô thị xanh, định hướng đạt tiêu chí đô thị loại III và trở thành thành phố trực thuộc tỉnh. Vì vậy, việc mở rộng nghiên cứu trên phạm vi toàn huyện để hình thành không gian khu vực đô thị tập trung, làm tiền để để hình thành các phường nội thị trong tương lai là hết sức cần thiết và phù hợp với định hướng của các quy hoạch cấp trên.

Mục tiêu lập quy hoạch nhằm cụ thể hoá những chiến lược, định hướng phát triển của tỉnh Đồng Nai và huyện Trảng Bom, đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, không gian đô thị, kiến trúc cảnh quan trên địa bàn huyện; tạo tiền đề đưa huyện Trảng Bom trở thành thị xã trong giai đoạn ngắn hạn và hướng tới đô thị loại III trong dài hạn; xây dựng Trảng Bom thành đô thị phát triển kinh tế tổng hợp, văn minh, hiện đại; tạo cơ sở pháp lý cho đề án thành lập thị xã và các phường thuộc thị xã Trảng Bom.

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính huyện Trảng Bom với tổng diện tích tự nhiên 32.724,05ha, gồm 17 đơn vị hành chính (1 thị trấn và 16 xã); phía Bắc giáp huyện Vĩnh Cửu, Định Quán; phía Nam giáp huyện Long Thành; phía Đông giáp huyện Thống Nhất; phía Tây giáp thành phố Biên Hòa. Nhiệm vụ đặt ra các yêu cầu về nội dung nghiên cứu như: cập nhật các định hướng phát triển, quy hoạch chiến lược của quốc gia, của vùng và tỉnh Đồng Nai đã, đang được lập và phê duyệt; nghiên cứu các đề xuất dự án mới để lập quy hoạch chung theo định hướng tổng thể, chiến lược, có tầm nhìn phát triển dài hạn, bền vững; dự báo các nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới, định hướng phát triển cần hài hòa với yêu cầu bảo tồn và phát huy giá trị cảnh quan thiên nhiên, du lịch, lịch sử, văn hóa theo hướng bền vững và bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, Nhiệm vụ đưa ra mô hình cấu trúc đô thị, phân khu chức năng, phân bố các trung tâm đô thị; các giải pháp chiến lược để khắc phục các tồn tại bất cập trong quá trình phát triển của huyện Trảng Bom về hạ tầng kỹ thuật, về sử dụng đất đai, phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội, xử lý các vấn đề môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu...

Tại hội nghị, các chuyên gia, thành viên Hội đồng đều nhất trí với sự cần thiết lập Quy hoạch chung đô thị Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đến năm 2040. Hội đồng cũng đóng góp một số ý kiến thiết thực: cần rà soát căn cứ pháp lý, lược bỏ một số văn bản đã hết hiệu lực và cập nhật những văn bản mới liên quan, trong đó có các văn bản về phòng cháy chữa cháy; điều chỉnh thời hạn thực hiện quy hoạch đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành; làm rõ hơn vai trò, vị trí của đô thị Trảng Bom trong mối liên hệ không gian vùng; rà soát số liệu hiện trạng sử dụng đất; bổ sung phương án sắp xếp đơn vị hành chính trong phạm vi lập quy hoạch.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Trần Thu Hằng tổng hợp ý kiến đóng góp của các chuyên gia thành viên Hội đồng; đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo đơn vị tư vấn nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ; đề nghị địa phương chú trọng xem xét, điều chỉnh thời gian thực hiện quy hoạch đến năm 2045 để phù hợp với quy định pháp luật hiện hành; làm rõ cơ sở khoa học của dự báo quy mô dân số; xác định mô hình cấu trúc phát triển không gian đô thị; làm rõ tính khả thi và nguồn lực thực hiện quy hoạch.

Chủ tịch Hội đồng Trần Thu Hằng đề nghị đơn vị tư vấn sớm hoàn thiện Báo cáo thuyết minh Nhiệm vụ và dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ để UBND tỉnh Đồng Nai trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)