Nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ do Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia thực hiện

Thứ sáu, 02/12/2022 17:46
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 2/12/2022, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng họp đánh giá, nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ “Nghiên cứu đề xuất nội dung quy hoạch không gian ngầm đô thị trong quy chuẩn quy hoạch xây dựng”, do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia thực hiện. Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Vũ Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.


Toàn cảnh cuộc họp

Báo cáo Hội đồng, thay mặt nhóm nghiên cứu, TS. Vũ Tuấn Vinh cho biết, những năm gần đây, tốc độ đô thị hóa ở Việt Nam tăng lên nhanh chóng đã đặt ra nhu cầu phát triển không gian ngầm, cùng với đó là yêu cầu về quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch không gian ngầm. Xuất phát từ thực tiễn này, hệ thống văn bản quy định pháp luật hiện hành về quy hoạch đã bước đầu đề cập đến việc quản lý không gian ngầm (QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng, QCVN 07-3:2016/BXD - Tuynel, hào kỹ thuật; QCVN 13:2018/BXD - Gara ô tô). Tuy nhiên, những quy định này vẫn chưa thực sự hoàn thiện, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu thực tiễn của công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch không gian ngầm. Do đó, việc thực hiện Nhiệm vụ là đặc biệt cần thiết, mang ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao.

Mục tiêu của Nhiệm vụ nhằm tổng quan quy hoạch không gian ngầm đô thị; xây dựng cơ sở khoa học về quy hoạch không gian ngầm đô thị; đề xuất nội dung quy hoạch không gian ngầm đô thị để bổ sung vào quy chuẩn quy hoạch xây dựng. Để thực hiện Nhiệm vụ, nhóm nghiên cứu đã tích cực sưu tầm, tham khảo tài liệu trong nước và quốc tế có liên quan, áp dụng các phương pháp khoa học như điều tra, khảo sát; phân tích; tổng hợp; thống kê; kế thừa; tổng hợp ý kiến chuyên gia, nhà quản lý. Qua nghiên cứu, nhóm đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy định về khoảng cách giữa các công trình ngầm và hình thức bố trí công trình ngầm tại vị trí giao cắt, cụ thể: tầng thứ nhất từ 0 đến -5m: tuynel ngầm nông, hào kỹ thuật, cống bể kỹ thuật, đường dây, đường ống, hầm đi bộ, bãi đỗ xe ngầm nông; tầng thứ 2 từ -5 đến -15m: tuynel ngầm sâu, bãi đỗ xe ngầm sâu, hầm ô tô, tàu điện ngầm nông; tầng thứ 3 từ -15m: tàu điện ngầm sâu, hầm ô tô ngầm sâu.

Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cũng đề xuất nguyên tắc đánh giá và lựa chọn khu vực quy hoạch không gian xây dựng ngầm; bổ sung, hoàn thiện quy định về phân vùng không gian xây dựng ngầm theo độ sâu; quy định về chỉ giới xây dựng ngầm và nguyên tắc kết nối không gian; bổ sung quy định về quyền sử dụng không gian ngầm; quản lý kết nối không gian ngầm với không gian mặt đất; quản lý kết nối các không gian ngầm.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đều nhất trí với lý do, sự cần thiết  của Nhiệm vụ; đánh giá kết quả nghiên cứu của Nhiệm vụ góp phần quan trọng để hoàn thiện nội dung quy hoạch không gian ngầm đô thị trong quy chuẩn quy hoạch xây dựng và nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch không gian ngầm đô thị.

Bên cạnh đó, Hội đồng góp ý nhóm nghiên cứu cần: biên tập Báo cáo tổng kết ngắn gọn, súc tích hơn; tổng quan rõ hơn thực trạng quy hoạch không gian ngầm đô thị, từ đó đề xuất các nội dung quy hoạch không gian ngầm đô thị trong quy chuẩn quy hoạch xây dựng và trong các cơ chế, chính sách đảm bảo đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước và phù hợp thực tiễn cuộc sống; làm rõ hơn quy hoạch gắn kết không gian ngầm với không gian chung của đô thị; cần đề xuất cơ bản các mô hình, hoạt động trong không gian ngầm; rà soát, tham chiếu các quy định pháp luật khác về quản lý, quy hoạch phát triển không gian ngầm.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Vũ Ngọc Anh tổng hợp ý kiến góp ý của các chuyên gia thành viên Hội đồng, đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ, sớm hoàn thiện Báo cáo tổng kết để trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

Hội đồng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu Nhiệm vụ, với kết quả đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)