Nghiệm thu Nhiệm vụ “Nghiên cứu mô hình quản lý đầu tư phát triển khu đô thị có quy mô lớn”

Thứ năm, 01/12/2022 17:17
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 1/12/2022, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu Nhiệm vụ “Nghiên cứu mô hình quản lý đầu tư phát triển khu đô thị có quy mô lớn”, do nhóm nghiên cứu thuộc Cục Phát triển đô thị thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch Kiến trúc Vũ Anh Tú chủ trì cuộc họp.


Toàn cảnh cuộc họp

Thay mặt nhóm nghiên cứu, ThS.KTS. Lê Hoàng Trung cho biết thời gian gần đây đã có nhiều đề xuất đầu tư một số dự án khu đô thị có quy mô lớn, khoảng 500ha. Thực tế hiện nay Việt Nam còn thiếu kinh nghiệm về quản lý, tổ chức triển khai đầu tư khu đô thị quy mô lớn, hệ thống pháp lý hiện hành còn thiếu nhiều quy định liên quan, do đó việc thực hiện Nhiệm vụ mang ý nghĩa cả về mặt khoa học và thực tiễn.

Để thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhóm nghiên cứu đã tích cực sưu tầm, tham khảo tài liệu trong nước và quốc tế có liên quan; điều tra, khảo sát trực tiếp một số khu đô thị có quy mô lớn tại một số địa phương như Hà Nội, Bình Định, Khánh Hòa, Đồng Nai, Bình Dương, Tp. Hồ Chí Minh; phân tích; tổng hợp; thống kê; so sánh; phỏng vấn, tiếp thu ý kiến chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp về những nội dung liên quan đến mô hình quản lý đầu tư phát triển khu đô thị có quy mô lớn.

Dựa trên các kết quả thu được, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành Báo cáo tổng kết Nhiệm vụ gồm 4 Chương; trong đó đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách không còn phù hợp thực tiễn về điều kiện của các chủ đầu tư về dự án phát triển khu đô thị, các quy định về lập khu vực phát triển đô thị; đề xuất phân tách quy định thẩm quyền chấp thuận dự án thành 2 loại do Thủ tướng Chính phủ hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định; hoàn thiện và thống nhất quy định về nội dung, mối quan hệ của Chương trình phát triển đô thị quốc gia với các chương trình, kế hoạch khác liên quan đến phát triển đô thị...Bên cạnh đó, Chương trình phát triển đô thị của từng đô thị căn cứ quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất để xác định các dự án đầu tư khu đô thị, dự án hạ tầng kỹ thuật để thực hiện theo lộ trình; xác định các dự án có sử dụng đất để làm căn cứ đầu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Ngoài ra, theo nhóm nghiên cứu, cần tiếp tục mở rộng phạm vi và nghiên cứu chuyên sâu về mô hình quản lý đầu tư phát triển khu đô thị có quy mô lớn theo tính chất cụ thể của từng loại hình khu đô thị gắn với các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội như phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất, khu du lịch, khu kinh tế, cửa khẩu..., làm cơ sở hoàn thiện các công cụ quản lý phát triển đô thị phù hợp với nhu cầu thực tiễn.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng Báo cáo tổng kết, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng góp ý để nhóm rà soát, biên tập, bố cục lại Báo cáo tổng kết thành 3 Chương sẽ hợp lý hơn, trong đó chú ý xác định đối tượng, phạm vi nghiên cứu, làm rõ cơ sở, khái niệm, tiêu chí khu đô thị có quy mô lớn; chú trọng tính thích ứng biến đổi khí hậu của khu đô thị có quy mô lớn...

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu Nhiệm vụ, với kết quả đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)