Phổ biến Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thứ tư, 30/11/2022 14:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 30/11/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị phổ biến Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.


Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị

Tham dự và cùng chủ trì Hội nghị có đồng chí Trần Tuấn Anh - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Hội nghị có sự tham gia của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương; đại diện các tổ chức quốc tế, các chuyên gia, nhà khoa học.

Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là Nghị quyết chuyên đề riêng về lĩnh vực quản lý và phát triển đô thị, qua đó, khẳng định vai trò của hệ thống đô thị Việt Nam, đồng thời định hướng chiến lược với những yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp quan trọng cho phát triển đô thị Việt Nam trong giai đoạn mới.

Để Nghị quyết 06 sớm đi vào cuộc sống, Thủ tướng Chính phủ đã kịp thời chỉ đạo, giao Bộ Xây dựng là cơ quan thường trực, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương triển khai xây dựng Chương trình hành động. Trên cơ sở tổng hợp đầy đủ ý kiến tham gia của các cơ quan hữu quan và các địa phương trong cả nước, Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 148/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 06 -NQ/TW.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Hội nghị hôm nay nhằm quán triệt sâu rộng các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm và tinh thần của Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị và phổ biến Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 06; xác định rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện. Hội nghị cũng là sự kiện hưởng ứng Ngày Đô thị Việt Nam (8/11- đồng thời là Ngày Đô thị hóa thế giới), khẳng định vai trò của đô thị Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.


Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại Hội nghị

Tham dự và phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết: Chương trình hành động xác định 11 chỉ tiêu cụ thể về hệ thống đô thị; hình thái đô thị và liên kết đô thị; tỷ lệ đô thị hóa; hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị và cơ cấu kinh tế đô thị phấn đấu đạt được đến năm 2025 và năm 2030; một số chỉ tiêu quan trọng cho từng giai đoạn như: tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt tối thiểu 45%, đến năm 2030 đạt trên 50%; kinh tế đô thị đóng góp vào GDP cả nước khoảng 75% năm 2025 và khoảng 85% năm 2030. Chương trình hành động của Chính phủ cũng được cụ thể hóa bằng 5 nhóm nhiệm vụ chủ yếu với 33 nhiệm vụ cụ thể, gắn với kế hoạch tổ chức thực hiện theo lộ trình, nhằm đạt được các mục tiêu của Nghị quyết 06 (trong đó, 19 nhiệm vụ về xây dựng cơ chế, chính sách, đề án, văn bản quy phạm pháp luật do các Bộ ngành và địa phương triển khai thực hiện; 14 nhiệm vụ về đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ, hiện đại, liên kết, thích ứng biến đổi khí hậu). Đây là căn cứ để các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch hành động theo chức năng, nhiệm vụ được giao và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, phấn đấu đạt các mục tiêu đã đề ra một cách tốt nhất.

Nêu rõ vai trò của Bộ Xây dựng là cơ quan đầu mối phối hợp với các Bộ, ngành địa phương tổng hợp, đề xuất, xây dựng Chương trình hành động quốc gia về xây dựng, cải tạo, chỉnh trang tái thiết đô thị và phát triển đô thị; chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương điều phối, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu theo yêu cầu của Nghị quyết 06 tại các tỉnh thành phố, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị bày tỏ tin tưởng: với sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, với quyết tâm của các Bộ ngành trung ương, các chính quyền địa phương, đô thị Việt Nam sẽ có những bước chuyển mạnh mẽ trong quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển, đáp ứng yêu cầu bền vững trong giai đoạn tới.

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng Ban kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nhận định: Chương trình hành động khi được triển khai đồng bộ sẽ kịp thời thể chế hóa những chủ trương của Đảng nêu trong Nghị quyết 06.

Đồng chí Trần Tuấn Anh cũng cho biết: Hội nghị Đô thị toàn quốc là sự kiện định kỳ được tổ chức 10 năm một lần. Năm 2022, Hội nghị do Bộ Xây dựng phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì tổ chức, mang ý nghĩa quan trọng bởi đã gắn với việc phổ biến triển khai Nghị quyết 148 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 06. Trước phiên toàn thể hôm nay, 3 phiên hội thảo chuyên đề về cơ chế chính sách quản lý phát triển đô thị Việt Nam đã được tổ chức, thu được những kết quả tốt đẹp. Nhiều ý kiến, đề xuất thiết thực tại các hội thảo đã được ghi nhận.

Để triển khai thực hiện Nghị quyết 06 và Nghị quyết 148 đạt kết quả tốt nhất, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đề nghị cần chú trọng một số nội dung trọng tâm gắn với những nhiệm vụ, yêu cầu cụ thể: xác định rõ khâu quyết định và tạo nên sự đột phá, thúc đẩy đô thị hóa và phát triển đô thị bền vững; xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng của đô thị, nhất là hạ tầng kỹ thuật khung và hạ tầng xã hội thiết yếu; phát triển hệ thống đô thị bền vững, đồng bộ theo mạng lưới để nâng cao hiệu quả chung của các đô thị; hoàn thiện chính quyền đô thị song song với nâng cao hiệu quả quản lý đô thị, chú trọng phát triển kinh tế đô thị trở thành động lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)