Nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ do Viện Nghiên cứu đô thị và Phát triển hạ tầng thực hiện

Thứ sáu, 04/11/2022 15:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 4/11/2022, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ “Nghiên cứu đánh giá vấn đề đô thị hóa và phát triển đô thị Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020, đề xuất định hướng chính sách về đô thị hóa và phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Nhiệm vụ do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu đô thị và Phát triển hạ tầng thực hiện. Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng) Trần Thị Lan Anh chủ trì cuộc họp.


Toàn cảnh cuộc họp

Báo cáo Hội đồng, thay mặt nhóm nghiên cứu, PGS.TS. Lưu Đức Hải nêu rõ sự cần thiết, nội dung thực hiện Nhiệm vụ. Theo đó, hệ thống pháp lý liên quan đô thị hóa và phát triển đô thị hiện nay tương đối đầy đủ và phù hợp với trình độ quản lý, song vẫn cần: sớm xây dựng, ban hành Luật Dân số, Luật Đô thị, Luật Cấp thoát nước; quy hoạch đô thị cần tính đến quỹ đất để mở rộng không gian công cộng mới; hoàn thiện chính sách về nhà ở cho công nhân và thiết chế công đoàn tại các khu, cụm công nghiệp; xây dựng hệ thống dữ liệu về cấp điện và chiếu sáng đô thị; bổ sung quy định về cao độ nền xây dựng cho từng khu vực trong đồ án quy hoạch cũng như các khu vực định hướng mở rộng của đô thị. Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông vận tải cần thống nhất quy định cốt cao độ đối với việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp hệ thống giao thông đô thị; bổ sung các chính sách về quy hoạch và quản lý đối với không gian cao tầng và không gian ngầm đô thị trong Luật Quy hoạch đô thị và các luật liên quan.

Để thực hiện Nhiệm vụ, nhóm nghiên cứu đã áp dụng nhiều phương pháp khoa học như điều tra, khảo sát; thu thập, tổng hợp và phân tích; kế thừa; dự báo; hội thảo tổng hợp ý kiến chuyên gia. Từ đó, nhóm đề xuất các khái niệm mới hoặc hoàn thiện các khái niệm đã có (thuộc phạm vi nghiên cứu của Nhiệm vụ) và đề xuất định hướng chính sách về đô thị hóa và phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại cuộc hop, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng đánh giá cao công sức, nỗ lực và chuyên môn của nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ theo hợp đồng cũng như chất lượng Báo cáo tổng kết và các sản phẩm của Nhiệm vụ. Tuy nhiên, theo Hội đồng góp ý, các tác giả cần rà soát, biên tập Báo cáo tổng kết ngắn gọn, súc tích hơn, chỉ rõ những nội dung, quy định cần chỉnh sửa; bổ sung trong các văn bản quy phạm pháp luật; bổ sung những đề xuất chính sách về phát triển khu vực nông thôn trong quá trình đô thị hóa.

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu Nhiệm vụ, với kết quả đạt loại Xuất sắc.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)