Đảng bộ Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị lần thứ 10

Thứ năm, 27/10/2022 16:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 27/10/2022, Đảng bộ Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị lần thứ 10 (mở rộng), với sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Xây dựng; lãnh đạo các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Bộ Xây dựng. Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng chủ trì hội nghị.


Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh - Bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng chủ trì hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, 9 tháng đầu năm 2022, Đảng bộ Bộ Xây dựng tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương và phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của cơ quan, đơn vị.

Đảng ủy Bộ Xây dựng đã tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tiến hành kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên; xét khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2021 bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, khách quan; tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 đảm bảo yêu cầu và tiến độ thời gian theo quy định.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết, quy định của Đảng luôn kịp thời; công tác xây dựng Đảng được chú trọng, kiện toàn và nâng cao chất lượng. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Xây dựng lần thứ IX và Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ IX, Đảng bộ Bộ Xây dựng đã đạt được nhiều thành tích: 100% đảng bộ, chi bộ trực thuộc tham gia và tổ chức kết nối Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, kết luận, quy định mới của Trung ương cho toàn thể cán bộ, đảng viên tham gia; 100% cấp ủy tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 100% các đồng chí bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác đảng ít nhất 1 lần/nhiệm kỳ; 100% chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề hàng Quý; kết nạp 159 đảng viên mới, đạt 53% so với Nghị quyết Đại hội IX; 100/% chi bộ trực thuộc tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025; phê duyệt bổ sung quy hoạch, quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ và cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025; 2025 - 2030.

Phát huy những kết quả tích cực đã đạt được trong 9 tháng đầu năm, Đảng bộ Bộ Xây dựng đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2022, tiếp tục chủ động phối hợp với Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Xây dựng lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, các cơ quan, đơn vị sớm hoàn thành kế hoạch xây dựng pháp luật năm 2022; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, thực thi pháp luật và rà soát hệ thống văn bản pháp luật hiện hành; tiếp tục thực hiện theo chức năng nhiệm vụ liên quan đến thẩm định các nhiệm vụ, đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; chuẩn bị Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đẩy mạnh tiến độ xây dựng Luật Quản lý và phát triển đô thị; tập trung xây dựng Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản; tích cực triển khai các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ; tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực kinh tế xây dựng, giá vật liệu xây dựng, giá hợp đồng xây dựng; hoàn thành Nghị định về cơ sở dữ liệu ngành Xây dựng; thực hiện Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021-2030 và tăng cường công tác quản lý Nhà nước về vật liệu xây dựng; thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo, thanh tra, kiểm tra và phòng chống tham nhũng đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Bộ Xây dựng chú trọng đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng và học tập, quán triệt các Nghị quyết Đảng, tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII, tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, đặc biệt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống của Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương (7/11/1948 - 7/11/2022). Tiếp tục thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK ngày 26/7/2021 về “Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; tổ chức Hội nghị chuyên đề “Văn hóa chính trị của người lãnh đạo, quản lý và vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên trong tình hình hiện nay”; đồng thời ban hành quy trình bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2020-2025; hướng dẫn công tác kiểm điểm, đánh giá, lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ và uỷ viên cấp uỷ các cấp theo Quy định số 262-QĐ/TW ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị; ban hành “Hướng dẫn về công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng bộ Bộ Xây dựng”.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh biểu dương nỗ lực của các cấp ủy đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ Xây dựng trong việc triển khai, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra và đạt được những kết quả quan trọng từ đầu năm đến nay.

Để đảm bảo hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, trong 3 tháng cuối năm, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh yêu cầu các Đảng ủy, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ Xây dựng tiếp tục quán triệt các chỉ đạo, Nghị quyết của Trung ương và của Đảng bộ Bộ Xây dựng; thực hiện tốt Quy chế làm việc của Chính phủ và Quy chế làm việc của Bộ Xây dựng; thực hiện tốt chương trình xây dựng văn bản pháp luật của Bộ; làm tốt công tác quản lý nhà nước các lĩnh vực thuộc vai trò, chức năng của Bộ; thực hiện tốt công tác đầu tư công.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh khuyến khích các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng phát động thi đua, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm và cả năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Bộ Xây dựng.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)