Bộ Xây dựng thẩm định Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi

Thứ năm, 20/10/2022 16:33
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 20/10/2022, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị thẩm định Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc Trần Thu Hằng - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì hội nghị.


Toàn cảnh hội nghị

Trình bày Báo cáo tóm tắt thuyết minh Đồ án tại hội nghị, đại diện đơn vị tư vấn (VIUP) cho biết, Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 20/1/2011. Đến nay, sau 10 năm thực hiện, bên cạnh một số kết quả tích cực, nhiều bất cập xuất hiện cần phải được xem xét, rà soát để kịp thời điều chỉnh để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong giai đoạn phát triển mới.

Phạm vi ranh giới quy hoạch có quy mô diện tích khoảng 45.332ha. Trong đó, diện tích đất liền khoảng 33.581ha, diện tích đảo Lý Sơn khoảng 1.039ha (hiện trạng phần đảo nổi) và diện tích mặt nước (vùng biển) khoảng 10.711ha. Ranh giới quy hoạch như sau: phía Đông giáp Biển Đông; phía Tây giáp đường sắt Bắc – Nam; phía Nam giáp Thành phố Quảng Ngãi; phía Bắc giáp tỉnh Quảng Nam.

Mục tiêu của quy hoạch nhằm: xây dựng Khu kinh tế Dung Quất phù hợp với chiến lược phát triển quốc gia nói chung và chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam nói riêng; thành một khu vực phát triển kinh tế năng động, đột phá, hiện đại, hiệu quả và bền vững; xứng đáng với vị thế của một trung tâm kinh tế động lực của Vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung, Vùng Duyên hải Nam trung Bộ và của quốc gia.

Khu kinh tế Dung Quất được quy hoạch với tính chất là khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, bao gồm công nghiệp, thương mại, du lịch, dịch vụ, đô thị và nông, lâm, ngư nghiệp. Trong đó trọng tâm là công nghiệp lọc hóa dầu, công nghiệp hóa chất và công nghiệp nặng, với các ngành chủ đạo là luyện cán thép, đóng tàu biển và các ngành công nghiệp khác gắn với khai thác cảng nước sâu; là khu vực phát triển đô thị; trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung; là một trong các đầu mối giao thông vận tải, trao đổi hàng hóa và giao lưu quốc tế quan trọng của khu vực Miền Trung và Tây Nguyên; đồng thời có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng của quốc gia.

Về định hướng phát triển không gian, Khu kinh tế Dung Quất được chia thành 5 phân khu chức năng, đó là: phân khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ Bắc Dung Quất; phân khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ Châu Ổ - Bình Long; phân khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ Nam Dung Quất; phân khu đô thị, dịch vụ Đông Nam Dung Quất và phân khu đô thị Lý Sơn. Tổng thể Khu kinh tế sẽ phát triển không gian đô thị hiện đại, hấp dẫn và giàu bản sắc dựa trên cấu trúc cảnh quan và hệ sinh thái tự nhiên, đồi núi, sông, hồ, biển, hải đảo.

Về định hướng phát triển đô thị, phấn đấu đến năm 2025, huyện Lý Sơn đạt một số tiêu chí cơ bản của đô thị loại IV và toàn huyện Bình Sơn đạt tiêu chí đô thị loại IV, thành lập thị xã Bình Sơn trực thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Trong giai đoạn 2026 - 2035, huyện Lý Sơn phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại IV và đô thị Bình Sơn cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại III. Bước sang giai đoạn 2036 - 2050, tỉnh Quảng Ngãi sẽ tập trung đầu tư hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng nâng cao cho các đô thị, hướng tới thành lập 2 thành phố Bình Sơn và Lý Sơn trực thuộc tỉnh Quảng Ngãi; từng bước hình thành vùng đô thị động lực phía Bắc của tỉnh Quảng Ngãi và Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Tại hội nghị, các chuyên gia, thành viên Hội đồng gồm đại diện Văn phòng Chính phủ, các Bộ, hội, hiệp hội chuyên ngành thống nhất lý do, sự cần thiết lập điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo Hội đồng đánh giá, trong quá trình thực hiện, đơn vị tư vấn đã phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành tỉnh Quảng Ngãi và bám sát chỉ đạo của Thủ tướng tại Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch, đề xuất được khung phát triển cho Khu kinh tế trong các giai đoạn tiếp theo. Bên cạnh đó, các chuyên gia thành viên Hội đồng cũng đóng góp nhiều ý kiến giúp đơn vị tư vấn tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện Đồ án: cần rà soát căn cứ pháp lý, lược bỏ một số văn bản đã hết hiệu lực và cập nhật những văn bản mới liên quan; rà soát, làm rõ hiện trạng Khu kinh tế, trong đó nêu bật tính kế thừa ưu điểm của Quy hoạch trước; đảm bảo sự đồng bộ của các cấp độ quy hoạch; làm rõ cơ sở của các dự báo về dân số, sử dụng đất; cơ sở huy động nguồn lực; thứ tự triển khai các dự án ưu tiên; chú ý các nội dung liên quan đến phát triển hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước, hệ thống đường giao thông kết nối nội bộ Khu kinh tế, giữa Khu kinh tế với khu vực lân cận; chú ý tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Trần Thu Hằng tổng hợp ý kiến đóng góp của các chuyên gia thành viên Hội đồng, đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo đơn vị tư vấn nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của Hội đồng; lưu ý điều chỉnh tên gọi của Đồ án theo đúng quy định pháp luật hiện hành và điều chỉnh thời hạn thực hiện quy hoạch đến năm 2045; sớm hoàn thiện Báo cáo thuyết minh Đồ án; dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ để UBND tỉnh Quảng Ngãi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét theo quy định.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)