Nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn Nhà ở riêng lẻ - Yêu cầu chung về thiết kế

Thứ tư, 19/10/2022 10:37
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 18/10/2022, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu Nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng Tiêu chuẩn TCVN “Nhà ở riêng lẻ -Yêu cầu chung về thiết kế”, do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Kiến trúc quốc gia thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Lê Minh Long - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp

Bảo vệ kết quả thực hiện Nhiệm vụ trước Hội đồng, thay mặt nhóm nghiên cứu, ThS.KTS. Nguyễn Bảo Sơn cho biết, TCVN “Nhà ở riêng lẻ - Yêu cầu chung về thiết kế” quy định các yêu cầu chung trong thiết kế mới hoặc cải tạo nhà ở riêng lẻ; nhà ở riêng lẻ kết hợp mục đích dân dụng khác (sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ…) ngoài việc áp dụng các yêu cầu trong tiêu chuẩn này cần đảm bảo an toàn thuận tiện với phần diện tích sử dụng cho mục đích dân dụng khác theo các quy định pháp luật và các tiêu chuẩn hiện hành liên quan; khi thiết kế, xây dựng hoặc cải tạo nhà ở riêng lẻ theo kiến trúc dân gian truyền thống ở một số khu vực nông thôn, miền núi. Tiêu chuẩn này không không áp dụng với trường hợp nhà ở riêng lẻ chuyển đổi hoàn toàn sang mục đích dân dụng khác.

Nội dung dự thảo Tiêu chuẩn bao gồm các phần: Phạm vi áp dụng; Tài liệu viện dẫn; Thuật ngữ và định nghĩa; Nguyên tắc chung; Yêu cầu về quy hoạch và thiết kế kiến trúc; Yêu cầu về thiết kế kết cấu, sử dụng vật liệu; Yêu cầu về an toàn cháy; Yêu cầu về hệ thống kỹ thuật bên trong công trình; Yêu cầu về công tác hoàn thiện.

ThS. Nguyễn Bảo Sơn cho biết, trong quá trình xây dựng dự thảo Tiêu chuẩn, nhóm nghiên cứu đã tiến hành tham khảo nhiều tài liệu, tiêu chuẩn trong nước, quốc tế có liên quan; tổng hợp ý kiến góp ý của chuyên gia về yêu cầu thiết kế, vật liệu, hệ thống kỹ thuật của công trình đồng thời làm việc với Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) về các nội dung liên quan đến yêu cầu về an toàn cháy cho công trình, đảm bảo nội dung tiêu chuẩn hài hòa hợp lý, có tính khả thi cao.

Tại cuộc họp, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng ghi nhận những nỗ lực của nhóm nghiên cứu; trong khuôn khổ thời hạn được giao, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành đầy đủ những yêu cầu theo hợp đồng; hồ sơ nghiệm thu đầy đủ, tuân thủ theo đúng trình tự thủ tục, quy định hiện hành cũng như thể thức trình bày tiêu chuẩn. Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa chất lượng dự thảo tiêu chuẩn, nhóm cần rà soát, lược bỏ một số tiêu chuẩn viện dẫn đã hết hiệu lực; nghiên cứu thêm quy định của địa phương, đặc biệt là ở các thành phố lớn liên quan đến phòng chống cháy cho công trình; xem xét tách riêng phần điện phục vụ hoạt động kinh doanh và phục vụ công năng ở đối với công trình nhà ở riêng lẻ kết hợp với mục đích dân dụng khác; cân nhắc thiết kế lối thoát nạn lên sân thượng đối với nhà ở riêng lẻ kết hợp kinh doanh; rà soát một số quy định về sử dụng vật liệu trong phần an toàn cháy.

Kết thúc cuộc họp, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nhất trí nghiệm thu Nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng Tiêu chuẩn TCVN “Nhà ở riêng lẻ - Yêu cầu chung về thiết kế”, do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Kiến trúc quốc gia thực hiện.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)