Nghiệm thu Dự án sự nghiệp kinh tế do Đại học Kiến trúc Hà Nội thực hiện

Thứ năm, 20/10/2022 16:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 20/10/2022, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Dự án sự nghiệp kinh tế “Nghiên cứu đề xuất lồng ghép các nội dung ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH) trong hệ thống chương trình giảng dạy hệ đại học và trên đại học - thí điểm giảng dạy tại trường đại học Kiến trúc Hà Nội” do nhóm nghiên cứu thuộc trường Đại học Kiến trúc Hà Nội thực hiện. T.S. Trần Quốc Thái – Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.


Toàn cảnh Hội nghị

Trình bày với Hội đồng sự cần thiết và những nội dung nghiên cứu của Dự án, PGS.TS.KTS Lương Tú Quyên cho biết: nhiều năm qua, các trường đào tạo Kiến trúc, Quy hoạch nói chung, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội nói riêng đã chú trọng xây dựng và phát triển các nội dung ứng phó BĐKH thông qua nghiên cứu khoa học và đào tạo. Có nhiều khóa đào tạo, tập huấn ngắn hạn đã được triển khai, nhiều môn học tại các trường đã lồng ghép một số nội dung về BĐKH giảng dạy Đại học và trên Đại học. Tuy nhiên, việc đưa vào giảng dạy còn thiếu tính hệ thống, chồng chéo và chưa đồng bộ. Việc lồng ghép vào từng môn học chưa làm nổi bật tầm quan trọng và tác động của BĐKH trong các hoạt động nghề nghiệp của sinh viên, học viên. Mặt khác, việc tiếp nhận và truyền đạt thông tin về BĐKH giữa các giảng viên cũng khác nhau, nhất là tại bậc Đại học, bởi việc xây dựng các đề cương, tổng hợp và hệ thống hóa kiến thức thông tin về BĐKH chưa thống nhất. Do đó, rất cần thiết phải nghiên cứu lồng ghép các nội dung BĐKH một cách có hệ thống và phù hợp với các bậc đào tạo, các chuyên ngành đào tạo.

Mục tiêu của Dự án là điều tra, khảo sát tình hình lồng ghép các nội dung ứng phó BĐKH trong chương trình giảng dạy hệ Đại học và trên Đại học của các trường đào tạo chuyên ngành Quy hoạch vùng và đô thị, Kiến trúc trên toàn quốc để nhận diện những hạn chế, khó khăn; tham khảo kinh nghiệm đào tạo của nước ngoài, kết hợp với phân tích những đặc điểm của BĐKH làm cơ sở đề đề xuất các giải pháp lồng ghép nội dung ứng phó BĐKH vào chương trình đào tạo một cách đồng bộ và hệ thống, phù hợp với trình độ của người học, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về giáo dục Đại học và sau Đại học tại Việt Nam.

Tại cuộc họp, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng đánh giá cao sự cần thiết của Dự án, tính ứng dụng thực tiễn, tính khoa học. Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa chất lượng Dự án, các ủy viên hội đồng đã đưa ra một số ý kiến: cần cập nhật số liệu mới hơn; cập nhật các văn bản QPPL và hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan; xem xét lại bố cục, đầu đề cho phù hợp; xem xét thống nhất lại khái niệm “ứng phó” hay “thích ứng”; cập nhật kịch bản BĐKH 2020.

Trên cơ sở các ý kiến phản biện và thảo luận của Hội đồng, TS. Trần Quốc Thái – Chủ tịch Hội đồng kết luận cuộc họp. Nhất trí với Hội đồng về tâm huyết và nỗ lực của nhóm tác giả, ông Trần Quốc Thái cũng lưu ý các tác giả cần xem xét, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Hội đồng, từ ngữ phải chuẩn hóa; nêu rõ kế hoạch áp dụng, có kiến nghị cụ thể rõ hơn.

Hội đồng nhất trí nghiệm thu Dự án sự nghiệp kinh tế do Đại học Kiến trúc chủ trì thực hiện, với kết quả xếp loại Khá.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)