Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ do Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện

Thứ tư, 12/10/2022 08:56
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 11/10/2022, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn “Bê tông – Yêu cầu kỹ thuật, tính năng, sản phẩm và hợp chuẩn”, mã số TC 27-20, do Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện. TS.Lê Minh Long – Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp. 

Quang cảnh cuộc họp nghiệm thu. 

Thay mặt nhóm nghiên cứu, TS.Hoàng Minh Đức báo cáo tóm tắt nội dung dự thảo và thuyết minh tiêu chuẩn. Theo đó, lựa chọn thành phần hỗn hợp bê tông là công tác quan trọng phục vụ thi công các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Thành phần bê tông tối ưu sẽ cho phép đạt được các tính chất yêu cầu (tính công tác, cường độ, ...) với chi phí hợp lý, thuận tiện trong sản xuất và thi công. Lựa chọn thành phần bê tông được thực hiện dựa trên các quy luật cơ bản của hệ bê tông xi măng bao gồm: quy luật về ảnh hưởng của lượng nước đến tính công tác, quy luật ảnh hưởng của tỷ lệ nước trên xi măng (hay xi măng trên nước) đến cường độ và tỷ lệ cốt liệu tối ưu. Các quốc gia với các hệ thống tiêu chuẩn khác nhau có quan điểm và cách thức lựa chọn thành phần bê tông khác nhau.

Nhằm thực hiện Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng, Bộ Xây dựng đã xác định các tiêu chuẩn cốt lõi ngành Xây dựng và triển khai biên soạn các tiêu chuẩn này theo định hướng mới. Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép được xác định là tiêu chuẩn cốt lõi, được định hướng hài hòa với tiêu chuẩn châu Âu EN 1992 Eurocode 2. Chính vì thế, việc biên soạn tiêu chuẩn lựa chọn thành phần bê tông phù hợp với định hướng trên là cần thiết và cấp bách.

Tại cuộc họp, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng đánh giá cao nhóm nghiên cứu đã hoàn thành đầy đủ những yêu cầu theo hợp đồng; đồng thời đưa ra những ý kiến đóng góp giúp nhóm hoàn thiện Báo cáo tổng kết và các sản phẩm của nhiệm vụ. Theo Hội đồng, nhóm nghiên cứu cần rà soát kỹ về văn phong dịch thuật, cần Việt hóa các khái niệm, trình bày tiêu chuẩn theo đúng quy định tại TCVN 1-2:2008; cần thống nhất các thuật ngữ, định nghĩa trong toàn bộ tiêu chuẩn. Các quy định, nội dung liên quan đến điều kiện, địa lý môi trường của châu Ấu cần được rà soát lại và lược bỏ. Một số nội dung liên quan đến quy định tại nơi sử dụng trong tiêu chuẩn gốc của châu Âu cần được xem xét kỹ về sự phù hợp với điều kiện Việt Nam. Hội đồng cũng cho ý kiến không nên thay đổi các ký hiệu so với bản gốc, vì tiêu chuẩn gốc nằm trong hệ thống tiêu chuẩn châu Âu, cần có lộ trình để phổ biến và áp dụng tiêu chuẩn.

Trên cơ sở các ý kiến phản biện và thảo luận của Hội đồng, TS.Lê Minh Long – Chủ trì cuộc họp cho biết: Hội đồng đánh giá cao các kết quả thực hiện nhiệm vụ của nhóm nghiên cứu. Bên cạnh đó nhóm cần xem xét, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Hội đồng; thống nhất tên gọi tiêu chuẩn “TCVN xxx:20xx Bê tông – Yêu cầu kỹ thuật, tính năng, sản xuất và sự phù hợp”. Dự thảo tiêu chuẩn cần chờ rà soát cùng toàn bộ các tiêu chuẩn liên quan trong chương trình biên soạn hệ thống theo định hướng mới, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ khi ban hành và đưa vào áp dụng trong thực tế.

Hội đồng nhất trí nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ của nhóm nghiên cứu thuộc Viện Khoa học công nghệ xây dựng, kết quả xếp loại Khá.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)