Soát xét TCVN 9346:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển

Thứ tư, 05/10/2022 15:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 4/10/2022, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu Nhiệm vụ “Soát xét TCVN 9346:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển”, do nhóm nghiên cứu Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Lê Minh Long - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, thay mặt nhóm nghiên cứu, TS. Phan Văn Chương cho biết, những năm qua, các công trình xây dựng ở khu vực môi trường biển xuất hiện ngày càng nhiều, đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo vệ, chống ăn mòn kết cấu bê tông, bê tông cốt thép nhằm nâng cao tuổi thọ công trình. Tuy nhiên, để chống ăn mòn kết cấu bê tông, bê tông cốt thép đạt hiệu quả cao, yêu cầu thiết kế, yêu cầu vật liệu, yêu cầu thi công và nghiệm thu có vai trò rất quan trọng.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế trên, năm 2012, TCVN 9346:2012 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển đã được ban hành. Đến nay, để đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực tiễn, việc soát xét TCVN 9346:2012 là rất cần thiết.

Dự thảo tiêu chuẩn Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển được xây dựng dựa trên cơ sở soát xét TCVN 9346:2012 và thay thế tiêu chuẩn này. Trong dự thảo, nhóm nghiên cứu đã cập nhật những tiêu chuẩn viện dẫn; sửa đổi thuật ngữ theo các tiêu chuẩn hiện hành đã được soát xét và chỉnh sửa một số nội dung đảm bảo phù hợp với sự phát triển khoa học kỹ thuật hiện nay, cũng như việc hội nhập quốc tế của hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn ngành Xây dựng.

Về phạm vi áp dụng, dự thảo tiêu chuẩn quy định các yêu cầu về thiết kế, vật liệu và thi công nhằm đảm bảo khả năng chống ăn mòn cho các kết cấu bê tông, bê tông cốt thép (thông thường và ứng suất trước) trong các công trình xây dựng ở vùng biển với thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình tới 50 năm. Tiêu chuẩn này được sử dụng kết hợp cùng các tiêu chuẩn hiện hành khác về thiết kế, yêu cầu vật liệu và thi công bê tông, bê tông cốt thép.

Tại cuộc họp, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng thống nhất với lý do, sự cần thiết soát xét TCVN 9346:2012. Bên cạnh đó, các chuyên gia thành viên Hội đồng góp ý nhóm nghiên cứu nên chỉnh sửa phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn, trong đó điều chỉnh thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình tới 100 năm thay vì chỉ 50 năm; làm rõ đối tượng áp dụng của tiêu chuẩn là kết cấu chịu lực hay kết cấu bao che; chỉnh sửa các lỗi chế bản, lỗi đánh máy...

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng đánh giá cao vai trò, tầm quan trọng của TCVN 9346:2012 trong giai đoạn vừa qua, song hiện nay, khi hầu hết nội dung của tiêu chuẩn này đã được cập nhật trong TCVN 12251:2020 Bảo vệ chống ăn mòn cho kết cấu xây dựng và TCVN 12041:2017 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu chung về thiết kế độ bền lâu và tuổi thọ trong môi trường xâm thực, nhóm nghiên cứu cần làm rõ hơn sự cần thiết ban hành tiêu chuẩn mới, xác định vị trí của tiêu chuẩn trong hệ thống TCVN ngành Xây dựng.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Lê Minh Long đánh giá cao nỗ lực của nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, theo như ý kiến của Hội đồng, do TCVN 12251:2020 và TCVN 12041:2017 được ban hành gần đây đã cập nhật, bao trùm hầu hết những nội dung, quy định liên quan đến yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn kết cấu bê tông và bê tông cốt thép trong môi trường biển, do đó sự cần thiết ban hành tiêu chuẩn cần được xem xét, cân nhắc kỹ.

Về kết quả thực hiện những nhiệm vụ được giao theo hợp đồng của nhóm nghiên cứu thuộc Viện Khoa học công nghệ xây dựng, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng đã nhất trí nghiệm thu với kết quả xếp loại Khá.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)