Những kết quả quan trọng của Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng

Thứ ba, 04/10/2022 17:38
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 4/10/2022, tại trụ sở Cơ quan Bộ Xây dựng đã diễn ra buổi họp đánh giá kết quả Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng (Đề án 198). Được sự phân công của Bộ trưởng Bộ Xây dựng - Trưởng Ban chỉ đạo Đề án, Thứ trưởng Lê Quang Hùng Phó Trưởng Ban chỉ đạo Đề án đã chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đại diện các Bộ, ngành, địa phương là thành viên Ban chỉ đạo Đề án.


Thứ trưởng Lê Quang Hùng - Phó Trưởng Ban chỉ đạo Đề án 198 phát biểu tại cuộc họp

Đề án 198 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 9/2/2018, xuất phát từ nhu cầu thực tế cần phải đổi mới căn bản hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng, nhằm khắc phục những tồn tại của hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn trước đó, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết 05-NQ TW ngày 1/11/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các Nghị quyết của Chính phủ; đồng thời tiếp tục phát huy các thành tựu khoa học công nghệ, nhanh chóng tiến kịp thế giới và tiến tới làm chủ khoa học kỹ thuật, tạo đà cho các phát minh, sáng chế.

Mục tiêu cụ thể của Đề án nhằm hoàn thành quy hoạch, biên soạn và công bố Bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngành Xây dựng để phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn xây dựng, bảo vệ tài nguyên môi trường, tiết kiệm năng lượng, phù hợp với các công nghệ xây dựng tiên tiến trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, hoàn thành biên soạn các quy chuẩn địa phương phù hợp điều kiện đặc thù về địa hình, địa chất, khí hậu của các địa phương; hoàn thành quy hoạch và định hướng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia ngành Xây dựng; xác định danh mục, biên soạn và công bố “Bộ tiêu chuẩn cốt lõi ngành Xây dựng” theo định hướng mới, đảm bảo tính đồng bộ, phục vụ hiệu quả các hoạt động xây dựng. Đến năm 2030 sẽ hoàn thiện, nâng cao chất lượng, thường xuyên soát xét, cập nhật nội dung các quy định trong Bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngành Xây dựng; hoàn thành biên soạn và ban hành 100% tiêu chuẩn quốc gia ngành Xây dựng theo quy hoạch định hướng mới.

Bộ Xây dựng với vai trò là Cơ quan chủ trì Đề án, Bộ trưởng Bộ Xây dựng là Trưởng Ban chỉ đạo Đề án đã tích cực, chủ động phối hợp với các các Bộ, ngành trung ương, địa phương, các Viện nghiên cứu, các nhà khoa học trong và ngoài nước triển khai Đề án và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Ban Chỉ đạo Đề án đã tập trung rà soát, đánh giá, tổng kết thực trạng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật xây dựng trong các lĩnh vực: xây dựng, giao thông vận tải, nông nghiệp...và các lĩnh vực có liên quan đến xây dựng công trình nhằm phân tích, đánh giá những ưu, nhược điểm của toàn bộ hệ thống, tính đồng bộ và tính thực tiễn của hệ thống quy chuẩn kỹ thuật, sự liên kết giữa các Bộ, các lĩnh vực; khảo sát, nghiên cứu hệ thống quy chuẩn kỹ thuật xây dựng của một số quốc gia tiên tiến trên thế giới, từ đó đề xuất Danh mục và tiến hành xây dựng Bộ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực xây dựng, trên cơ sở kế thừa những thành tựu của hệ thống quy chuẩn hiện hành đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển của lĩnh vực xây dựng trong giai đoạn hội nhập sâu rộng hiện nay. Đề án cũng đã hoàn thành xây dựng trang mạng phổ biến thông tin về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng, tạo điều kiện tiếp cận dễ dàng và thuận lợi nhất cho mọi đối tượng tham gia hoạt động xây dựng; hoàn thành việc xây dựng khung chương trình đào tạo làm cơ sở biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy trong các trường đào tạo nhân lực ngành xây dựng, có lồng ghép các nội dung đổi mới trong tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng...


Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện các Bộ, ngành, địa phương thể hiện nhất trí cao với những kết quả Đề án 198 đã đạt được, đồng thời nêu một số đề xuất, kiến nghị: tiếp tục định hướng biên soạn tiêu chuẩn, lập danh mục, kế hoạch biên soạn lấy ý kiến các Bộ, ngành và Bộ Khoa học và công nghệ để phê duyệt và triển khai biên soạn, đảm bảo tính hệ thống, đồng bộ, hiện đại, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường. Các địa phương cần chủ động, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu đề xuất ban hành quy chuẩn địa phương (nếu cần thiết) để khai thác tiềm năng, lợi thế điều kiện tự nhiên nhằm để phát triển kinh tế địa phương dựa trên nguyên tắc trong Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Đề xuất nghiên cứu sửa luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật theo hướng các Bộ, ngành chuyên môn chịu trách nhiệm lên kế hoạch, biên soạn, thẩm định nội dung, ban hành tiêu chuẩn, thông tin tiêu chuẩn, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn...

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Lê Quang Hùng đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả giữa các Bộ, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện Đề án 198 và những kết quả quan trọng Đề án đã đạt được.

Thứ trưởng Lê Quang Hùng đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành những phần việc còn lại của Đề án, đảm bảo sẽ ban hành toàn bộ các quy chuẩn vào cuối năm 2022, đồng thời giao Vụ Khoa học công nghệ và môi trường (Bộ Xây dựng) làm đầu mối rà soát, tổng hợp thông tin, số liệu từ các đơn vị, hoàn thiện báo cáo tổng kết Đề án để lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)