Nghiệm thu dự thảo QCVN 03:20xx/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp công trình xây dựng phục vụ thiết kế xây dựng

Thứ hai, 03/10/2022 17:32
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 3/10/2022, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ biên soạn QCVN 03:20xx/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp công trình xây dựng phục vụ thiết kế xây dựng. Nhiệm vụ do Viện Công nghệ kết cấu công trình xây dựng (thuộc Viện Khoa học công nghệ xây dựng) thực hiện. TS. Lê Minh Long - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường chủ trì cuộc họp.


Toàn cảnh cuộc họp

Trình bày về lý do, sự cần thiết thực hiện nhiệm vụ, đại diện Viện Công nghệ kết cấu Công trình xây dựng cho biết, QCVN 03:2012/BXD là một quy chuẩn quan trọng trong hệ thống quy chuẩn- tiêu chuẩn ngành xây dựng. Kể từ khi được ban hành, Quy chuẩn này đã góp phần nâng cao chất lượng thiết kế, đảm bảo tính an toàn cho các công trình xây dựng, đồng thời là nền tảng cho việc ban hành các Nghị định, thông tư hướng dẫn về phân cấp công trình phục vụ quản lý nhà nước sau này.

Tới nay, qua 10 năm thực hiện, QCVN 03:2012/BXD cần được điều chỉnh, soát xét bởi các lý do sau đây: Trước hết, do một số thay đổi cơ bản về phân cấp công trình xây dựng theo quy định pháp luật nên cần điều chỉnh để phù hợp với Quy hoạch hệ thống Quy chế ngành xây dựng. Bên cạnh đó, việc phân loại công trình hiện nay đã được đưa vào Nghị định 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, do vậy, nội dung phân loại công trình không còn cần thiết nằm trong QC 03 nữa. Ngoài ra, việc phân cấp công trình cần tương thích với hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế hiện hành cũng như sắp ban hành; trong khi đó, hệ thống quy chuẩn - tiêu chuẩn Việt Nam hiện nay đã và đang có nhiều thay đổi, nên QC 03 cũng cần sửa đổi một số điểm để trở nên phù hợp. Vì các lý do trên, Bộ Xây dựng giao Viện Khoa học công nghệ xây dựng soát xét QCVN 03:2012/BXD (thực chất là biên soạn mới, vì thay đổi hầu hết các nội dung của QCVN 03:2012/BXD). Phiên bản mới bao gồm các nội dung phân cấp phục vụ thiết kế xây dựng công trình, bảng phân cấp công trình cụ thể (tham khảo) và khung thời hạn sử dụng công trình theo thiết kế.

Về phân cấp phục vụ thiết kế xây dựng công trình, dự thảo đưa ra hệ thống thang 3 cấp để phân cấp theo hậu quả; mục đích phân cấp nhằm phục vụ thiết kế công trình đảm bảo độ tin cậy phù hợp, qua đó đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản người dân. Dự thảo cũng đề xuất các bảng phân cấp cụ thể cho công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật đô thị, một số công trình dạng nhà khác. Để biên soạn dự thảo, nhóm tác giả đã nghiên cứu nhiều tài liệu trong và ngoài nước, tham khảo các tiêu chuẩn tương đương của EU, Anh Nga, Mỹ, Trung Quốc...; xem xét tính khả thi, tính tương thích với hệ thống tiêu chuẩn thiết kế, sự phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành tại Việt Nam, đồng thời kiến nghị Bộ Xây Dựng cho phép lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo quy chuẩn, tổ chức các Hội thảo và chỉ đạo hoàn thiện dự thảo trước khi ban hành.

Tại cuộc họp, các báo cáo phản biện và ý kiến của thành viên Hội đồng về cơ bản đều ghi nhận nỗ lực của nhóm tác giả và chất lượng của dự thảo, chuyên môn cao, tinh thần trách nhiệm cao của nhóm tác giả cũng như cơ quan chủ trì nhiệm vụ. Hội đồng cũng góp ý một số điểm chưa tương thích trong phân cấp hậu quả công trình, kiến nghị làm rõ cơ sở khoa học, tiêu chí phân cấp cụ thể hơn...để phù hợp hơn với hiện trạng phát triển xây dựng đất nước, định hướng phát triển xây dựng bền vững của Chính phủ, đồng thời phù hợp với các thông lệ quốc tế.

Kết thúc cuộc họp, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng đã tiến hành nghiệm thu dự thảo QCVN 03/20xx/BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)