Bộ Xây dựng thẩm định Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên đến năm 2040

Thứ năm, 22/09/2022 17:34
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 22/9/2022, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị Thẩm định Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên đến năm 2040. Tham dự hội nghị có đại diện Văn phòng Chính phủ, các Bộ, hội, hiệp hội chuyên ngành, lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên. Bà Trần Thu Hằng - Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Chủ tịch Hội đồng trì hội nghị.


Toàn cảnh hội nghị

Tóm tắt thuyết minh Đồ án, đại diện đơn vị tư vấn (VIUP) cho biết, Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1712/QĐ-TTg ngày 23/10/2009. Đến nay, sau 13 năm, bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế đầu tư xây dựng Khu Kinh tế Nam Phú Yên đã đặt ra yêu cầu điều chỉnh Quy hoạch.

Phạm vi điều chỉnh Quy hoạch xấp xỉ 20.730ha, phía Bắc giáp sông Đà Rằng, phía Nam giáp huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa, phía Đông giáp biển Đông và phía Tây giáp hành lang cao tốc Bắc - Nam. Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên nhằm cụ thể hóa các chủ trương chiến lược của Khu kinh tế Nam Phú Yên trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ cho Vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung, Nam Trung Bộ, cũng như cụ thể hóa các định hướng phát triển trong các quy hoạch vùng Nam Phú Yên - Bắc Khánh Hòa; tạo điểm bứt phá về kinh tế - xã hội trong khu vực Nam Trung Bộ, tạo sự liên kết phát triển giữa các tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; làm cơ sở pháp lý để triển khai các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu chức năng và các dự án đầu tư xây dựng thuộc Khu kinh tế.

Theo Đồ án, đến năm 2040, phát triển Khu kinh tế Nam Phú Yên trở thành Khu kinh tế biển tổng hợp, đa ngành, đa năng với trọng tâm là ngành công nghiệp công nghệ cao, các ngành công nghiệp gắn với cảng biển; trung tâm công nghiệp, dịch vụ và du lịch cấp quốc gia và khu vực; tạo điểm bứt phá về kinh tế - xã hội trong khu vực Nam Trung Bộ, tạo sự liên kết phát triển giữa các tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, các vùng trong cả nước và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, Đồ án đưa ra định hướng phát triển không gian tổng thể Khu kinh tế Nam Phú Yên, có kế thừa các cấu trúc quy hoạch của kết quả nghiên cứu đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2009 và các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và các quy hoạch ngành liên quan đã được phê duyệt; nghiên cứu điều chỉnh định hướng phát triển không gian Khu kinh tế Nam Phú Yên phù hợp với định hướng phát triển Khu kinh tế thực tế hiện nay và phù hợp với sự phát triển kinh tế của tỉnh.

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng đều nhất trí với lý do, sự cần thiết điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên đến năm 2040, đồng thời có nhiều ý kiến đóng góp giúp đơn vị tư vấn tiếp thu, hoàn thiện Báo cáo thuyết minh Nhiệm vụ, trong từng lĩnh vực cụ thể như quy hoạch kiến trúc, đầu tư, giao thông, tài nguyên và môi trường, tài chính, thương mại, quốc phòng an ninh.

Tổng hợp các ý kiến của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng Trần Thu Hằng đề nghị tư vấn cần làm rõ các căn cứ pháp lý, cập nhật những văn bản pháp luật mới có liên quan; làm rõ hơn hiện trạng phát triển Khu kinh tế, đánh giá cụ thể kết quả việc triển khai thực hiện các quy hoạch đã được tổ chức lập và phê duyệt trước đây, các dự án đã thu hút đầu tư và triển khai thực hiện; bám sát yêu cầu  nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ đặt ra như rà soát tính kế thừa, hợp lý của Đồ án Quy hoạch chung xây dựng năm 2009; xác định những động lực mới của Khu kinh tế trong giai đoạn hiện nay, mô hình phát triển Khu kinh tế Nam Phú Yên gắn với mô hình phát triển đô thị trong vùng; quan tâm bảo vệ hiện trạng rừng tự nhiên, rừng phòng hộ; chú trọng phát triển hạ tầng cấp thoát nước.

Chủ tịch Hội đồng Trần Thu Hằng đề nghị UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo đơn vị tư vấn sớm hoàn chỉnh Báo cáo thuyết minh Đồ án, dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ để UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét theo quy định.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)