Nghiệm thu 2 dự thảo QCVN 07-9 và QCVN 07-10

Thứ hai, 18/07/2022 17:28
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 18/7/2022, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ soát xét QCVN 07:2016 đối với 2 dự thảo Quy chuẩn thành phần, gồm QCVN 07-9 Công trình quản lý chất thải rắn và nhà vệ sinh công cộng, QCVN 07-10 Công trình nghĩa trang. Nhiệm vụ do Hội Môi trường xây dựng Việt Nam chủ trì thực hiện. Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Vũ Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.


Toàn cảnh cuộc họp

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng QCVN 07-9, thay mặt nhóm nghiên cứu, ThS. Hoàng Ngọc Hà cho biết: chất thải rắn đang là một trong những thách thức đối với các đô thị. Hiện nay, nhiều loại chất thải rắn được thu gom không qua phân loại tại nguồn và chôn lấp không đúng quy định, gây nhiều tác động tiêu cực đến môi trường.

Trong quá trình đô thị hóa, việc xây dựng và quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị có ý nghĩa quan trọng nhằm đảm bảo phát triển đô thị bền vững. Để quản lý thiết kế và xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị ở Việt Nam, Bộ Xây dựng đã ban hành nhiều tiêu chuẩn, quy chuẩn có liên quan, trong đó có QCVN 07-9:2016. Qua hơn 5 năm thực hiện, đến nay, việc soát xét Quy chuẩn này là rất cần thiết, để phù hợp với thực tiễn cuộc sống và đáp ứng yêu cầu quản lý chất thải rắn và bảo vệ môi trường.

ThS. Hoàng Ngọc Hà cho biết, dự thảo Quy chuẩn QCVN 07-9 được xây dựng trên cơ sở soát xét QCVN 07-9:2016 kết hợp thu thập tài liệu từ các nghiên cứu có liên quan, phân tích số liệu để làm cơ sở đề xuất các nội dung trong dự thảo Quy chuẩn, đồng thời áp dụng các phương pháp khoa học, như: phương pháp kế thừa; tổng hợp ý kiến chuyên gia...

Trong dự thảo QCVN 07-9, nhóm nghiên cứu đã cập nhật, bổ sung một số tài liệu viện dẫn mới; bổ sung một số nội dung trong yêu cầu chung, các yêu cầu đối với điểm tập kết rác và trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt, cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt, cơ sở tái chế chất thải rắn, cơ sở xử lý chất thải rắn theo công nghệ sinh học, cơ sở đốt chất thải rắn, bãi chôn lấp chất thải rắn thông thường, bãi chôn lấp chất thải rắn nguy hại, khu liên hợp xử lý chất thải rắn, khoảng cách giữa các công trình trong khu liên hợp xử lý chất thải rắn; bổ sung một số thuật ngữ.

Đối với dự thảo Quy chuẩn QCVN 07-10, thay mặt nhóm nghiên cứu, TS. Vũ Tuấn Vinh cho biết, Quy chuẩn này được xây dựng trên cơ sở soát xét QCVN 07-10:2016, quy định các yêu cầu kỹ thuật phải tuân thủ trong đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và quản lý, vận hành các công trình nhà tang lễ, nghĩa trang và cơ sở hỏa táng (không bao gồm nghĩa trang liệt sỹ).

Trong dự thảo Quy chuẩn, nhóm nghiên cứu lược bỏ những nội dung về cấp công trình; đồng thời chỉnh sửa, bổ sung các khái niệm, thuật ngữ, định nghĩa và các quy định chung; bổ sung, chỉnh sửa các quy định đối với nghĩa trang, cơ sở hỏa táng và nhà tang lễ (phân loại, các khu chức năng và công trình chủ yếu; chỉ tiêu sử dụng đất; yêu cầu về kiến trúc cảnh quan, về hạ tầng kỹ thuật và môi trường; bổ sung quy định về vận hành, bảo dưỡng, bảo trì, quản lý nhà tang lễ).

Tại cuộc họp, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng thống nhất với lý do, sự cần thiết phải soát xét QCVN 07:2016 đối với 2 Quy chuẩn thành phần là QCVN 07-9 và QCVN 07-10, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến giúp các nhóm nghiên cứu tiếp thu, chỉnh sửa, nâng cao chất lượng 2 dự thảo Quy chuẩn. Theo đó, các nhóm nghiên cứu cần lưu ý sử dụng chính xác và đồng nhất các thuật ngữ chuyên ngành; làm rõ cơ sở của những nội dung cập nhật, bổ sung; chú trọng đến những quy định kỹ thuật, công tác bảo vệ môi trường và lược bỏ những nội dung về hướng dẫn thiết kế, sử dụng công nghệ; rà soát, biên tập các lỗi trình bày, lỗi đánh máy.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Vũ Ngọc Anh tổng hợp ý kiến đóng góp của các chuyên gia thành viên Hội đồng, đồng thời bổ sung một số góp ý và đề nghị các nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ, sớm chỉnh sửa, hoàn thiện 2 dự thảo Quy chuẩn, trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nhất trí nghiệm thu 2 dự thảo QCVN 07-9 và QCVN 07-10, với kết quả đều đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)