Hội thảo về quản lý chất lượng và an toàn trong xây dựng

Thứ năm, 14/07/2022 17:08
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 14/7/2022, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) đã tổ chức Hội thảo về quản lý chất lượng và an toàn trong xây dựng và Hội nghị thường niên Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam lần thứ XVIII, với sự tham gia của đông đảo đại diện các đơn vị chức năng thuộc Bộ, đại diện các Sở ngành các địa phương.


Ông Phạm Minh Hà - Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng phát biểu tại hội thảo

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Minh Hà - Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng và công trình xây dựng cho biết: trong 2 năm qua, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng có những điều chỉnh trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các quy định kỹ thuật điều tiết các hoạt động liên quan tới quan trắc, giám định và giám định tư pháp xây dựng. Bộ Xây dựng đang dự thảo, lấy ý kiến, tiếp thu ý kiến nhằm hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, trong đó có sửa đổi bổ sung một số nội dung chính của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, cụ thể là Điều chỉnh thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu theo hướng tăng cường phân cấp cho các cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương; Sửa đổi điều kiện đưa công trình, hạng mục công trình vào khai thác, sử dụng tại khoản 3 Điều 23 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

Theo nhiệm vụ Bộ Xây dựng giao, Cục Giám định đã hoàn thành dự thảo Quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu và trình Bộ công bố để tham khảo, áp dụng cho các cơ quan chuyên môn thuộc các Bộ, ngành, địa phương, nhằm đảm bảo việc thực hiện thống nhất, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ và Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; chuẩn hóa quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo TCVN ISO 9001:2015.

Cục trưởng Phạm Minh Hà cho biết: Về quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình, Bộ xây dựng đã chủ trì xây dựng và ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành Luật số 62/2020/QH 14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng (Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020), Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Về công tác đánh giá an toàn công trình trong quá trình khai thác, sử dụng, hiện tại Cục Giám định đang phối hợp cùng các chuyên gia nghiên cứu, xây dựng Quy trình đánh giá an toàn công trình trong quá trình khai thác, sử dụng, dự kiến đề xuất hai Quy trình đánh giá: Quy trình 01 hướng dẫn kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn vận hành công trình; Quy trình 02 kiểm tra, đánh giá định kỳ về an toàn kết cấu công trình.


Toàn cảnh hội thảo

Tại Hội thảo, PGS.TS Phạm Phú Tình (trường Đại học Kiến trúc Hà Nội) đã trình bày tham luận về công tác đánh giá an toàn công trình xây dựng. Đây là một trong những nội dung mà cục Giám định đã dự thảo, đã trình Bộ và Bộ đã trình các cơ quan có thẩm quyền và Chính phủ ban hành Nghị định 06/2021/NĐ-CP.

 Bên cạnh đó, một số nội dung tham luận khác như: giới thiệu quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng; khảo sát phục vụ kiểm định kết cấu công trình bê tông cốt thép bị ăn mòn; giới thiệu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng cũng được các đại biểu trình bày và cùng thảo luận sôi nổi tại hội thảo. Các ý kiến đóng góp được Ban tổ chức ghi nhận và cho biết sẽ là những đóng góp thiết thực giúp cơ quan quản lý nhà nước điều chỉnh kịp thời các cơ chế chính sách liên quan tới quản lý chất lượng và an toàn trong xây dựng.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)