Nghiệm thu các dự thảo tiêu chuẩn do Viện Vật liệu xây dựng chủ trì thực hiện

Thứ ba, 28/06/2022 14:25
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 27/6/2022, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng họp đánh giá, nghiệm thu các dự thảo tiêu chuẩn Việt Nam do Viện Vật liệu xây dựng chủ trì thực hiện, bao gồm: Chất dẻo - Thanh định hình Poly Vinyl Clorua - Xác định độ bền va đập tải trọng rơi; Chất dẻo - Thanh định hình Poly Vinyl Clorua - Xác định ngoại quan sau khi phơi nhiệt ở 150o C; Chất dẻo - Thanh định hình Poly Vinyl Clorua - Xác định độ ổn định kích thước sau khi phơi nhiệt.  Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng Nguyễn Quang Hiệp chủ trì cuộc họp.

Phó Vụ trưởng Nguyễn Quang Hiệp kết luận cuộc họp

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, thay mặt nhóm nghiên cứu, ThS. Phạm Văn Thắng cho biết, các dự thảo tiêu chuẩn đều được xây dựng trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn châu Âu, có bố cục tương tự nhau. Trong đó, đối với tiêu chuẩn Chất dẻo - Thanh định hình Poly Vinyl Clorua - Xác định độ bền va đập tải trọng rơi, cách thức tiến hành thử nghiệm như sau: sau thời gian ổn định ở -10o C và tối thiểu trong 1 giờ mẫu thử phải chịu tác động của tải trọng rơi từ độ cao xác định lên bề mặt. Điểm tác động của tải trọng rơi nằm ở vị trí cách đều giữa 2 mạng lưới bên trong của mẫu thử ở nhiệt độ thử nghiệm quy định. Sau khi thử nghiệm, các mẫu thử được kiểm tra bằng mắt để tìm các hư hỏng trên bề mặt.

Đối với tiêu chuẩn Chất dẻo - Thanh định hình Poly Vinyl Clorua - Xác định ngoại quan sau khi phơi nhiệt ở 150o C, cách thức tiến hành thử nghiệm như sau: mẫu thử được cắt theo chiều dài quy định của thanh định hình và được duy trì trong tủ sấy có nhiệt độ 150oC trong khoảng thời gian 30 phút. Kết thúc quá trình ổn định, mẫu thử được kiểm tra để tìm ra các khuyết tật bên trong, bên ngoài và cả mặt cắt của mẫu thử.

Đối với tiêu chuẩn Chất dẻo - Thanh định hình Poly Vinyl Clorua - Xác định độ ổn định kích thước sau khi phơi nhiệt, cách thức tiến hành thử nghiệm như sau: mẫu thử có chiều dài quy định được cắt từ thanh định hình, sau đó đánh dấu xác định khoảng cách ở trên mẫu thử. Mẫu thử được duy trì trong tủ sấy ở 100oC trong 1 giờ. Độ ổn định kích thước được tính bằng phần trăm sự thay đổi của chiều dài cuối cùng so với chiều dài ban đầu.

Tại cuộc họp, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng đánh giá nhóm nghiên cứu đã hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ theo hợp đồng; các dự thảo các tiêu chuẩn được dịch sát nghĩa và có sự điều chỉnh phù hợp với thể thức trình bày của TCVN và bổ sung phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam. Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa chất lượng các dự thảo tiêu chuẩn, nhóm nghiên cứu cần bổ sung phần “Thuật ngữ định nghĩa”, trong đó chú trọng những thuật ngữ mới, thuật ngữ đa nghĩa; chỉnh sửa một số thuật ngữ đảm bảo độ chính xác và thống nhất; rà soát biên tập các lỗi trình bày, lỗi đánh máy.

Kết luận cuộc họp, Phó Vụ trưởng Nguyễn Quang Hiệp tổng hợp ý kiến góp ý của các chuyên gia thành viên Hội đồng, đồng thời bổ sung một số ý kiến góp ý và đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ, sớm chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo thuyết minh và các dự thảo tiêu chuẩn, trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu các dự thảo tiêu chuẩn do Viện Vật liệu Xây dựng chủ trì thực hiện, với kết quả đều đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)