Nghiệm thu Dự án sự nghiệp kinh tế của Hiệp hội tư vấn xây dựng Việt Nam

Thứ năm, 07/04/2022 17:06
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 7/4/2022, Hội đồng tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức họp đánh giá, nghiệm thu Dự án sự nghiệp kinh tế “Điều tra, khảo sát thực trạng trình độ chuyên môn và số năm kinh nghiệm hoạt động xây dựng các kỹ sư, kiến trúc sư trong các đơn vị tư vấn xây dựng”. Dự án do nhóm nghiên cứu thuộc Hiệp hội tư vấn xây dựng Việt Nam thực hiện. Chủ tịch Hội đồng – Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Lê Đông Thành chủ trì cuộc họp.


Toàn cảnh cuộc họp nghiệm thu

Báo cáo kết quả thực hiện Dự án, thay mặt nhóm nghiên cứu, ông Trần Quốc Hội cho biết: trong bối cảnh ngành Xây dựng đã và đang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam khi đất nước bước sang thời kỳ đổi mới, đòi hỏi có thêm nhiều công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, thương mại, thì nhu cầu về mặt nhân lực sẽ rất lớn. Việc thực hiện Dự án này là vô cùng cần thiết, nhằm có cái nhìn tổng quan, toàn diện về trình độ chuyên môn và số năm kinh nghiệm hoạt động xây dựng của các kiến trúc sư, kỹ sư, qua đó, các nhà quản lý trong ngành có thể nắm rõ thực trạng chất lượng lao động, nhất là đội ngũ chuyên gia nói chung và đội ngũ chuyên gia là những kiến trúc sư, kỹ sư trong các đơn vị tư vấn nói riêng, từ đó có những định hướng nâng cao trình độ, kinh nghiệm đáp ứng nhu cầu trước mắt và sự phát triển ngành trong tương lai.

Trong phạm vi nhiệm vụ của Dự án, nhóm nghiên cứu đã tiến hành công tác điều tra, khảo sát thực trạng trình độ chuyên môn và số năm kinh nghiệm hoạt động xây dựng của các kỹ sư, kiến trúc sư trong các đơn vị tư vấn xây dựng; trên cơ sở đó tổng hợp và phân tích số liệu thống kê, từ đó đề xuất, kiến nghị một số vấn đề cần quan tâm với Bộ Xây dựng, cơ quan có thẩm quyền tiếp tục giao các cơ quan tổ chức nghiên cứu xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản pháp luật về quản lý hành nghề trong lĩnh vực tư vấn xây dựng đối với cá nhân, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, phù hợp với hội nhập kinh tế thế giới và khu vực. Dự án cũng khẳng định: chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố quyết định đến năng suất lao động, tiến độ, giá thành, chất lượng của mỗi dự án xây dựng, góp phần quan trọng vào hiệu quả đầu tư và vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đặc biệt trong thời kỳ hội nhập và đổi mới, thị trường quốc tế rộng mở càng đòi hỏi chuyên môn cao của đội ngũ tư vấn khảo sát, thiết kế, giám sát, khả năng sử dụng các công nghệ tiên tiến để đảm bảo yếu tố cạnh tranh công bằng, công khai minh bạch trong cơ chế thị trường.

Tại cuộc họp, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng đánh giá cao nỗ lực của nhóm nghiên cứu để hoàn thành khối lượng công việc rất lớn. Theo Hội đồng, nhóm đã hoàn thành đầy đủ các yêu cầu theo đề cương được phê duyệt; báo cáo tổng kết có lượng thông tin phong phú; số liệu, bảng biểu được thực hiện rất công phu. Tuy nhiên, các tác giả cần rà soát lại để đảm bảo tính chính xác của một số dữ liệu; bổ sung báo cáo tóm tắt theo quy định; biên tập lại báo cáo tổng kết, bổ sung phần kết luận cuối mỗi chương để tăng tính thuyết phục của các dữ liệu đưa ra. Hội đồng nhất trí sau khi được chỉnh sửa, đây sẽ là tài liệu tham khảo có giá trị đối với các nhà quản lý ngành.

Dự án đã được Hội đồng bỏ phiếu thống nhất nghiệm thu, với kết quả xếp loại Khá.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)