Nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn quốc gia năm 2021

Thứ tư, 06/04/2022 15:21
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Sáng 4/4, Bộ Xây dựng tổ chức họp nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2021 của Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn quốc gia (VIUP) theo Quyết định số 131/QĐ-BXD ngày 23/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. PGS.TS Vũ Ngọc Anh – Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

PGS.TS Vũ Ngọc Anh – Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường – Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp

Theo báo cáo của VIUP, năm 2021, Viện có 11 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng được ký hợp đồng với Bộ Xây dựng. Trong đó có 04 nhiệm vụ chuyên môn, phục vụ công tác quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng và 08 nhiệm vụ thường xuyên như: Duy trì trang thông tin, xuất bản tạp chí, hợp tác quốc tế, đào tạo, công tác thư viện.

Các nhiệm vụ chuyên môn mà Viện thực hiện trong năm 2021 gồm: Rà soát công tác báo cáo thống kê về Các chỉ tiêu phát triển đô thị - nông thôn theo Thông tư 06/2018/TT-BXD về hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng và Thông tư 07/2018/TT-BXD về chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng; Đánh giá công tác triển khai các chương trình, đề án, dự án đô thị thông minh tại các tỉnh/ thành phố Quảng Ninh, Bắc Ninh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Nha Trang, Bình Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh; Đánh giá tình hình triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại các tỉnh đại diện cho các vùng miền trên cả nước; xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên gia lĩnh vực như: Quy hoạch, phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật để sử dụng khi nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học công nghệ lĩnh vực quy hoạch, phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật.

Toàn cảnh cuộc họp

Nhìn chung, VIUP đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí được cấp theo nhiệm vụ thường xuyên. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được Bộ Xây dựng giao cho VIUP, các thành viên Hội đồng đều nhất trí với các báo cáo của Viện, đánh giá Viện đã hoàn thành các nhiệm vụ.

Phát biểu kết luận cuộc họp, PGS.TS Vũ Ngọc Anh đồng tình với ý kiến đánh giá của các thành viên Hội đồng – đại diện các Cục, Vụ thuộc Bộ Xây dựng, nhất trí nghiệm thu kết quả thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên năm 2021 của Viện, đồng thời đề nghị lãnh đạo Viện chỉ đạo hoàn thiện các báo cáo theo ý kiến góp ý của Hội đồng để nộp cho các cơ quan chức năng của Bộ Xây dựng trong thời gian sớm nhất.

Nguồn: Báo Xây dựng

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)