Nghiệm thu Dự án “Quy hoạch hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn lĩnh vực vật liệu xây dựng (VLXD) đến năm 2030”

Thứ tư, 03/12/2014 09:40
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 02/12/2014, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu Dự án “Quy hoạch hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn lĩnh vực VLXD đến năm 2030” do Viện Vật liệu Xây dựng chủ trì thực hiện.TS. Nguyễn Trung Hòa – Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

Toàn cảnh cuộc họp

Theo ThS. Nguyễn Văn Đoàn - chủ nhiệm Dự án, sự lớn mạnh của ngành Xây dựng Việt Nam nói chung và ngành VLXD nói riêng những năm vừa qua đòi hỏi cần xây dựng hệ thống tiêu chuẩn - quy chuẩn đồng bộ trong lĩnh vực liên quan nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm soát chất lượng sản phẩm, đồng thời phù hợp với sự phát triển công nghệ sản xuất, hội nhập với tiêu chuẩn quốc tế và khu vực. Xuất phát từ thực tế này, Bộ Xây dựng đã giaoViện VLXD thực hiện Dự án, với mục tiêu: lập danh mục hệ thống các quy chuẩn kỹ thuật (QCVN) và tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) theo các nhóm VLXD và lộ trình soát xét, xây dựng mới cho tới năm 2030; làm cơ sở tiến tới hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn – quy chuẩn trong lĩnh vực VLXD (đến năm 2030).

Để thực hiện Dự án, nhóm nghiên cứu đã tiến hành đánh giá thực trạng hệ thống tiêu chuẩn – quy chuẩn quốc gia trong cùng lĩnh vực; đề xuất định hướng xây dựng hệ thống TCVN; xây dựng Quy hoạch danh mục TCVN-QCVN cần soát xét /biên soạn mới và phân kỳ thực hiện đến năm 2030; đề ra các giải pháp thực hiện quy hoạch. Dự án chia hệ thống TCVN tương ứng với 09 nhóm sản phẩm, gồm: nhóm các chất kết dính vô cơ; nhóm bê tông - cốt liệu; nhóm vật liệu gốm sứ xây dựng; nhóm vật liệu thủy tinh, kính xây dựng; nhóm vật liệu cách nhiệt, chịu lửa, chống cháy; nhóm vật liệu hữu cơ và hóa phẩm xây dựng; nhóm vật liệu sơn và vật liệu trang trí hoàn thiện; nhóm vật liệu cấp thoát nước; nhóm vật liệu đất xây dựng. Trong đó, nhóm vật liệu cuối cùng thuộc lĩnh vực khảo sát địa chất đã được Viện KHCN Xây dựng thực hiện trước đó, nên trong phạm vi Dự án, nhóm nghiên cứu chỉ thực hiện quy hoạch đối với 08 nhóm vật liệu còn lại, và bổ sung thêm nhóm Hệ thống cửa.

Các ủy viên phản biện và thành viên Hội đồng cơ bản đều đánh giá cao tính cấp thiết của Dự án, cũng như sự nghiêm túc, phương pháp thực hiện khoa học của nhóm nghiên cứu.Bên cạnh đó, Hội đồng cũng đóng góp nhiều ý kiến xác đáng để các tác giả nghiên cứu bổ sung thêm danh mục tiêu chuẩn cho từng nhóm; sửa lại bố cục hợp lý hơn; lý giải các cơ sở đưa ra một số số liệu trong báo cáo để Dự án được hoàn thiện hơn.

Kết luận cuộc họp, TS.Nguyễn Trung Hòa nhất trí hoàn toàn với Hội đồng, lưu ý nhóm nghiên cứu hoàn chỉnh báo cáo của mình trước tháng 2/2015 trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp. TS. Hòa đặc biệt lưu ý nhóm rà soát lại thời gian, lộ trình thực hiện cho phù hợp; nghiên cứu kỹ thứ tự ưu tiên để Dự án có tính khả thi cao. Về vấn đề kinh phí thực hiện, nhóm cần tham khảo thêm các quy định của Nhà nước về cấp kinh phí cho công tác xây dựng tiêu chuẩn – quy chuẩn.
Qua các nhận xét đánh giá như trên, Hội đồng đã nhất trí nghiệm thu Dự án với kết quả xếp loại Khá.

Phòng TT-TL
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)