Quyết định ban hành "Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp"

Thứ tư, 30/11/2005 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 11/11/2005 Bộ Xây dựng đã ký Quyết định số 39/2005/QĐ-BXD ban hành "Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp".
Định mức dự toán xây dựng công trình - phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp là định mức kinh tế - kỹ thuật xác định mức hao phí cần thiết về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác thí nghiệm.
Căn cứ để lập định mức dự toán: Các tiêu chuẩn kỹ thuật điện, các quy trình công nghệ tiên tiến và điều kiện thi công phổ biến. Định mức dự toán thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp đã được rà soát, hiệu chỉnh trên cơ sở Định mức dự toán chuyên ngành thí nghiệm hiệu chỉnh đường dây và trạm biến áp ban hành theo Quyết định số 78/1999/QĐ-BCN ngày 08 tháng 12 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp. Định mức dự toán được trình bày theo loại công tác và được mã hoá thống nhất bao gồm 8 chương.
Chương I : Thí nghiệm các thiết bị điện
Chương II : Thí nghiệm khí cụ điện, trang bị điện
Chương III : Thí nghiệm chống sét van, tiếp đất
Chương IV : Thí nghiệm rơ le bảo vệ và tự động điện
Chương V : Thí nghiệm thiết bị đo lường điện
Chương VI : Thí nghiệm thiết bị đo lường nhiệt
Chương VII : Thí nghiệm mạch điều khiển, đo lường, rơ le bảo vệ, tự động và tín hiệu.
Chương VIII : Thí nghiệm mẫu hoá
Mỗi loại định mức được trình bày tóm tắt thành phần công việc, nội dung thí nghiệm, điều kiện kỹ thuật, biện pháp thi công và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện hoàn thành cho một đơn vị công tác thí nghiệm . Định mức dự toán xây dựng công trình - phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp áp dụng để lập đơn giá, làm cơ sở để lập dự toán và quản lý chi phí thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp trong dự án đầu tư xây dựng công trình. Khi thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp thuộc công trình cải tạo, mở rộng đang có lưới điện thì định mức hao phí lao động được nhân hệ số 1,1 không kể phần phải mang điện theo quy trình công nghệ thực hiện thí nghiệm. Khi thí nghiệm trạm GIS áp dụng các bảng mức của từng thiết bị riêng lẻ. Riêng thí nghiệm phần nhất thứ, mạch điều khiển, đo lường rơ le bảo vệ, tự dộng hoá và tín hiệu được tính nhân công với hệ số là 0,8 . Ngoài thuyết minh và quy định áp dụng nói trên, trong mỗi chương công tác của định mức dự toán có phần thuyết minh và quy định áp dụng cụ thể đối với từng loại công tác thí nghiệm phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công. Trường hợp những loại công tác thí nghiệm điện có yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công khác với quy định trong tập định mức này thì lập định mức bổ sung theo quy định hiện hành và báo cáo cấp có thẩm quyền ban hành. Định mức dự toán này thay thế cho tập Định mức dự toán thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp đã được ban hành trước đây. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Nguyễn Thị Đỗ Hạo
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)