Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình báo cáo thông tin công trình xây dựng dân dụng cấp I trên địa bàn các tỉnh phía Nam”

Thứ hai, 24/01/2022 17:01
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 24/1/2022, Hội đồng tư vấn Bộ Xây dựng đã họp đánh giá, nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình báo cáo thông tin công trình xây dựng dân dụng cấp I trên địa bàn các tỉnh phía Nam”. Đề tài do nhóm nghiên cứu Cục Công tác phía Nam (thuộc Bộ Xây dựng) thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Lê Minh Long - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.


Toàn cảnh cuộc họp

Tóm tắt kết quả thực hiện đề tài, đại diện nhóm nghiên cứu cho biết: hiện nay hoạt động báo cáo của Chủ đầu tư dự án được thực hiện thông qua việc nộp Báo cáo tại Bộ phận một cửa của Bộ Xây dựng. Chủ đầu tư chỉ báo cáo khi có nhu cầu mời cơ quan chuyên môn của Bộ kiểm tra công tác thi công và nghiệm thu công trình, thậm chí có trường hợp chỉ báo cáo khi dự án đã hoàn thành, chuẩn bị đưa vào sử dụng. Thực tế này ảnh hưởng không ít đến công tác kiểm tra, nghiệm thu của cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng. Hơn nữa, việc báo cáo bằng văn bản về thông tin xây dựng công trình qua Bộ phận một cửa của Bộ còn hạn chế về nội dung thông tin cung cấp. Do đó, việc nghiên cứu và áp dụng phần mềm trên nền web phục vụ công tác báo cáo tình hình thực hiện dự án của Chủ đầu tư sẽ giải quyết các tồn tại trong công tác quản lý, tiết kiệm thời gian, tạo điều kiện thuận lợi để Chủ đầu tư và cơ quan chuyên môn phối hợp thực hiện chức năng và quyền hạn được giao. Việc này cũng phù hợp với Quyết định số 942/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu của đề tài nhằm xây dựng quy định và tài liệu hướng dẫn nhập dữ liệu thông tin công trình trên hệ thống web- app cung cấp công cụ quản lý thông tin ngành Xây dựng; xây dựng phần mềm đơn giản, đáp ứng nhu cầu quản lý hoạt động xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng vận hành trên một hệ thống máy chủ với hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, chịu trách nhiệm thực hiện các phân hệ nghiệp vụ như quản lý thông tin dự án, quản lý thông tin công trình.

Để thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu đã áp dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học để xây dựng dự thảo quy trình báo cáo thông tin công trình dân dụng cấp I, lập hồ sơ yêu cầu và lựa chọn đơn vị cung cấp phần mềm web-app; kết hợp với đơn vị cung cấp phần mềm web-app để hoàn thiện quy trình báo cáo thông tin công trình dân dụng cấp I có ứng dụng công nghệ web-app; cùng đơn vị cung cấp tiến hành kiểm tra, đánh giá phần mềm web-app để hoàn thiện và hướng dẫn sử dụng phần mềm trong việc báo cáo thông tin công trình dân dụng cấp I theo quy trình. Nhóm cũng đề xuất ban hành quy trình và tài liệu hướng dẫn nhập dữ liệu thông tin công trình trên hệ thống web-app cung cấp công cụ quản lý thông tin ngành Xây dựng, đồng thời triển khai hướng dẫn các tổ chức sử dụng web-app.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đều nhất trí với lý do, tính cấp thiết của đề tài đồng thời ghi nhận nỗ lực của nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ theo đề cương được duyệt. Báo cáo tổng kết đề tài có bố cục rõ ràng, thông tin phong phú, có cơ sở khoa học, thực tiễn và có tính thuyết phục cao; phần mềm web-app có giao diện đơn giản, dễ sử dụng. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cần xem xét cập nhật, bổ sung những nội dung về đảm bảo tính an toàn bảo mật của phần mềm; rà soát, sử dụng thống nhất các thuật ngữ khoa học; chỉnh sửa một số lỗi chế bản, đánh máy...

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Lê Minh Long tổng hợp ý kiến đóng góp của các chuyên gia thành viên Hội đồng, đồng thời bổ sung một số ý kiến, đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu, sớm chỉnh sửa, hoàn thiện Báo cáo tổng kết và các sản phẩm đề tài, trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình báo cáo thông tin công trình xây dựng dân dụng cấp I trên địa bàn các tỉnh phía Nam”, với kết quả đạt loại Xuất sắc.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)